Bekendtgørelse om patenter og SPC’er ændres 1. januar 2022

Publiceret 30-11-2021

Som et led i at effektivisere sagsbehandlingen træder en ny bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (SPC) i kraft den 1. januar 2022 (BEK nr. 2111 af 24/11/2021). Bekendtgørelsen er også opdateret, så den afspejler Patent- og Varemærkestyrelsens nuværende praksis. Der er fx lavet præciseringer af bestemmelser vedrørende udstedelse af supplerende beskyttelsescertifikater og praksis for indsigelser.

De største ændringer er, at:

  1. Ansøger ikke længere skal angive opfinders fulde adresse i forbindelse med ansøgningen (ændring af § 3, stk. 1, nr. 3)
  2. Patent- og Varemærkestyrelsen ophører med at sende breve til opfindere, der er angivet i en patentansøgning, hvis patent søges af en anden end opfinder (tidligere § 3, stk. 4)
  3. Ansøger skal angive, hvordan retten til opfindelsen er opnået, hvis ansøger ikke er opfinderen (ændring af § 3, stk. 1, nr. 8).

Som følge af den nye bekendtgørelse, vil vi tilrette de elektroniske ansøgningsformularer pr. 1. januar 2022.  Vi tilføjer et nyt felt, så du kan du angive, om retten til opfindelsen er overdraget

  •  efter aftale
  • i kraft af et ansættelsesforhold
  • gennem succession
  • som følge af andre forhold.

Du kan også vælge at vedlægge oplysningerne i et separat bilag til ansøgningen.

Læs den nye bekendtgørelse.