COP26: Grønne iværksættere skal spille en større rolle i klimakampen

Publiceret 01-11-2021

Udviklingen af ny grøn teknologi er afgørende for den globale kamp mod klimaforandringer, men også for danske virksomheders konkurrenceevne og eksportpotentiale. Derfor er det vigtigt, at danske SMV'er fremover kommer til at spille en mere fremtrædende rolle i grøn innovation.

COP26 kickstartes nu i Glasgow, og alles øjne hviler spændt på, hvad verdens regeringschefer bliver enige om. Programmet har om muligt en endnu mere brændende platform end tidligere. Mange klimaeksperter mener nemlig, at det er ved at være sidste udkald, hvis vi skal finde løsninger for klodens fremtid.

Grønt partnerskab

Danmark står for mange som et foregangsland med vores klimalov, vores stærke grønne teknologivirksomheder og vores nationale og internationale grønne partnerskaber. Seneste eksempel herpå er det strategiske grønne partnerskab mellem Danmark og Indien, hvor Danmark skal levere nogle af de tekniske løsninger, der skal bidrage til Indiens energiomlægning. Potentialet er stort, for det kan meget vel være, at flere lande end Indien, kunne få brug for at omlægge deres energisektorer ved hjælp af dansk grøn teknologi.

Rettigheder er en grundforudsætning

Men den danske styrkeposition er båret af ganske få virksomheder. Derfor er det vigtigt, at de mange grønne danske SMV'er fremover bliver bedre til at få styr på deres rettigheder, så de kan komme til at spille en mere fremtrædende rolle indenfor den grønne innovation – også på globalt plan. Rettigheder er nemlig grundforudsætningen for vækst og skalering.  

Grønne patenter 

Danske virksomheder er verdensførende inden for patentering af grøn teknologi – særligt vindenergi - hvor især Vestas og LM Wind Power ligger helt i toppen. I 2018 lå 17 procent af alle danske ansøgninger til den europæiske patentorganisation, EPO, inden for de grønne teknologier, hvilket er højere end både USA, Tyskland, Sverige og Kina.

Det kan du læse mere om i den rapport, som vi udgav i 2020 på baggrund af patentdata fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) i perioden 2008-2018. Du kan læse hele rapporten her.

Hvis du vil vide mere om samspillet mellem IPR og den grønne dagsorden, så tager vi emnet til debat på IP-rettens Dag 11. november 2021. Her kan du blandt andet høre, hvordan forskellige virksomheder bruger IPR strategisk i deres forretning til at understøtte den grønne innovation og vækst.

Læs mere og se programmet for konferencen her: https://www.dkpto.dk/kampagner/ip-rettens-dag-2021