Høring: Evaluering af forslag til international patentlovsharmonisering

Publiceret 06-04-2022

Patent- og Varemærkestyrelsens interessenter inviteres til at evaluere tre organisationers forslag til, hvordan patentloven skal harmoneres.

Der er behov for at harmonisere den internationale patentlovgivning. Det er en udfordrende bestræbelse, som ikke desto mindre står højt på listen over prioriterede ændringsønsker hos brugerne af patentsystemet. Brugerne angiver ofte, at de har brug for harmonisering.

For at få en struktureret og indgående indsigt i de europæiske brugeres holdning til patentlovsharmonisering og dens elementer, har den Europæiske Patentmyndighed (EPO) sammen med medlemslandene i organisationen udarbejdet et høringsdokument med et kort spørgeskema.

Spørgeskemaet søger at afdække, hvilke af de nuværende forslag, der synes at udgøre den bedste vej frem. Forslagene stammer fra tre brugerorganisationer: The Industry Trilateral (IT3), FICPI og AIPPI. Forslagene regulerer harmoniseringselementerne ”grace period”, ”prior user rights” samt ”conflicting applications”.

I efteråret 2021 udgav IT3 deres "Elements Paper" til hamonisering af patentretten, som er et ”work-in-progress”-forslag til en pakke af normer, der kan tjene som grundlag for en global harmonisering af den materielle patentret.

Deadline for besvarelse
Deltagelse i konsultationen kan ske ved at fremsende udfyldt spørgeskema (på engelsk) til Patent- og Varemærkestyrelsen senest mandag d. 16. majsvar@dkpto.dk, cc til boo@dkpto.dk

Patent- og Varemærkestyrelsen anonymiserer modtagne svar og fremsender herefter disse samlet til Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) som bidraget fra de danske brugere.  

Du kan downloade spørgeskemaet her

Hvis du har brug for en læsbar version (WCAG) af spørgeskemaet i word, kan du kontakte vores kundeservice på tlf. 4350 8301

 

Fakta om brugerforslagene
Brugerforslagene kan tilgås i deres helhed via følgende links:

IT3 Elements Paper 2020: https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9EF8B11CA78E51E8C1257E6D005706F4/$File/industry_trilateral_elements_paper_of_september_2021_en.pdf 

FICPI Position Paper : https://ficpi.org/system/files/FICPI-WP-2018-001-Patent_Law_Harmonization.pdf  

 

AIPPI Resolutions   
Grace period: https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3235

Prior user rights: https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3004

Conflicting applications: https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=4905