Populære patenter: Tilskudsordning revet væk

Publiceret 05-04-2022

Der er stor efterspørgsel på at få del i Erhvervsministeriets tilskudsordning til en patentansøgning blandt små og mellemstore virksomheder. Patentvoucherpuljen blev igen revet væk på få minutter.

126 virksomheder. Så mange har ansøgt om at få del i Erhvervsministeriets patentvoucherordning. 

Med en patentvoucher kan virksomheder få tilskud til omkostninger relateret til en patentansøgning. Formålet med ordningen er at lette særligt de små og mellemstore danske virksomheders mulighed for få et patent på deres opfindelser.  

“At patentvoucherpuljen er blevet tømt så hurtigt vidner om, at innovationskraften og eksportambitionerne er store blandt danske virksomheder. Når det kommer til at bruge patenter, er store danske virksomheder blandt de førende i Europa, men typisk har danske SMV’er haltet efter. Derfor er det glædeligt at se, at mange mindre virksomheder, tager så godt imod tilbuddet om at komme i gang med deres patentproces, for det øger muligheden for tiltrækning af investorer, eksport og vækst,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen. 

De virksomheder, der ikke fik del i ordningen i denne runde, har mulighed for at søge igen, når puljens anden runde åbner den 4. oktober. Den samlede pulje lyder på 5 millioner kr. i år, som fordeles ligeligt på de to ansøgningsrunder. Ordningen administreres af landets erhvervshuse, og de bekræfter, at virksomhederne har taget godt imod tilbuddet om tilskud. 

“I Erhvervshus Hovedstaden oplever vi en stor og stadigt stigende efterspørgsel fra virksomheder og iværksættere på sparring om IP-rettigheder, da det ofte er en helt central del af virksomhedernes forretningsmodel. Derfor har vi også mærket en overvældende interesse for patentvoucherordningen, som støtter deres patentansøgningsproces. Interessen har været så stor, at vi måtte tilføre ekstra IPR kyndige forretningsudviklere til at tage sig af henvendelser og ønsker om møder. Vi er stolte af at være en del af en så efterspurgt ydelse.” siger Katrine Paaby Joensen, direktør i Erhvervshus Hovedstaden.   

Patentvoucherordningen er et af tiltagene i ministeriets nationale IP-Handlingsplan. 

Læs mere om patentvoucheren

Baggrundsfakta:

  • Patentvoucheren er målrettet små og mellemstore virksomheder, der ønsker økonomisk støtte til deres patentansøgningsproces. Voucheren er et ud af i alt 16 initiativer i IP-handlingsplanen, som erhvervsministeren lancerede i efteråret 2021.  
     
  • Antallet af patenter i Danmark er mindre, end det kunne forventes på baggrund af branchesammensætningen, og mens patentaktiviteten er høj for store virksomheder, halter SMV’erne bagefter. Se figur 7, 8 og 9 i IP-handlingsplanen.  
     
  • Desuden viser tal i IP-handlingsplanen, at værditilvæksten i iværksætter-virksomheder, som har taget patent, er væsentlig højere end i virksomheder uden patenter.