Varemærket styrker Vild Med Vilje

Publiceret 10-08-2022

Biodiversiteten er udfordret, og det vil foreningen Vild Med Vilje gøre noget ved. Bevægelsen er blevet så populær og folkekær, at det kan være udfordrende at beskytte de faglige principper og værdier. For Vild Med Vilje er en registreret varemærkerettighed en del af løsningen.

Fotograf Rikke Milbak

Vild Med Vilje arbejder for en vildere og mere mangfoldig natur, der hvor vi mennesker arbejder, bor og opholder os. Formand og medstifter, Philip Hahn-Petersen oplever, at foreningen er blevet en blomstrende bevægelse, som mange gerne vil være en del af.  Derfor arbejder de hver dag for, at fortællingen aldrig bliver udvandet, og varemærket bliver udhulet til fordel for en masse definitioner og holdninger til, hvornår man er ’Vild Med Vilje’.

Vild Med Vilje-varemærket bruges i dag af mere end 120 partnerorganisationer, og i 2016 besluttede foreningen, at alle private haveejere kvit og frit kan bruge mærket Vild Med Vilje på egen matrikel til at formidle konceptet om vildere natur. Foreningen er selvsagt begejstrede over, at der er mange, der deler deres budskaber, og hvordan Vild Med Vilje også ofte tages i brug som kendetegnet for en vildere natur. Samtidig er det et koncept med mange involverede aktører, og det kan udfordre den fortælling, som foreningen står for:

”Det er afgørende for vores brand, at fortællingen er baseret på faglige argumenter og viden. Vild Med Vilje handler om at skabe plads til flere levesteder for de vilde arter, vi deler verden med. Det handler ikke om, at grønne områder bare skal gro til. Derfor er det vigtigt, at vi har retten til at definere, hvad Vild Med Vilje betyder, og at man eksempelvis ikke bare kan bruge ”Vild Med Vilje” ved et misvedligeholdt område,” siger medstifter Philip Hahn-Petersen.

For at Vild Med Vilje kan beskytte den fortælling og forblive interessante for både nuværende og fremtidige partnerskaber spiller varemærket en helt central rolle:

”Vores varemærke giver os definitionsret til Vild Med Vilje, så vi kan definere den fortælling som vores partnere har købt ind i, og som private tager del i. Når vi ser varemærket blive brugt i situationer, hvor vi ikke har givet tilladelse til at anvende mærket erhvervsmæssigt, kan vi gøre opmærksom på, at vi har et registreret varemærke og dermed eneret til at anvende varemærket for de varer og tjenesteydelser som mærket er blevet registreret for. Det er afgørende for, at vi i foreningen Vild Med Vilje kan beskytte vores fortælling, så vi også i fremtiden kan arbejde for en vildere og mere mangfoldig natur”.

Læs mere om varemærker her

Vidste du?

  • Du kan beskytte dit navn og logo ved at registrere dem som varemærker. På den måde får du eneret til de kendetegn, dine kunder genkender dig på samtidig med at du kan forhindre andre i at snylte eller underminere dit brand.

  • Med et registreret varemærke, har du en eneret til at bruge varemærket erhvervsmæssigt, hvilket giver muligheden for at forhindre andres uretmæssige brug af varemærket. Som indehaver af et registreret varemærke kan man stille visse betingelser for andres erhvervsmæssige brug af mærket, da brugen sker med tilladelse fra indehaveren af varemærket.

Læs også: