Høring om Designreformen

Publiceret 20-12-2022

Patent- og Varemærkestyrelsen inviterer interessenter til at komme med bemærkninger til EU-kommissionens udkast til den nye designreform senest 16. januar 2023.

Design

Den 28. november 2022 fremsatte Europa-kommissionen deres udkast til den nye designreform. Den er vi hos Patent- og Varemærkestyrelsen i gang med at gennemarbejde.
Til den proces ønsker vi at inddrage vores interessenters input, for at sikre den bedst mulige repræsentation af danske interesser i de kommende forhandlinger i EU.

 

Formålet med designreformen er at modernisere og yderligere harmonisere den nuværende EU-lovgivning om designbeskyttelse ved bl.a. at forenkle ansøgningsprocessen og reducere gebyrerne for registrering af EU-design, så det bliver lettere at få designbeskyttelse. Forslaget lægger samtidig op til at liberalisere markedet for reservedele ved at udfase designbeskyttelsen af reservedele over en 10-årig periode.

  • Du kan læse EU-kommissionens forslag til ændring af forordningen her
  • Du kan læse direktivet om beskyttelse af design her

Høringsfrist den 16. januar 2023

 

Har I bemærkninger til de to forslag bedes I sende dem til svar@dkpto.dk med emneangivelse ”Høring – Designreform” senest den 16. januar 2023.

 

Hvis I har spørgsmål til høringen, er I velkommen til at kontakte specialkonsulent Nanna Strellner Lanner Dreier på 4350 8071 / nsh@dkpto.dk eller specialkonsulent Mette Wiuff Korsholm på 4350 8108 / mwk@dkpto.dk.

 

Vi gør opmærksom på, at denne høring ikke er en del af Erhvervsministeriets specialudvalgshøring.