Ny praksis for varemærker og ny version af Niceklassifikationen

Publiceret 19-01-2022

Patent- og Varemærkestyrelsen har ændret praksis for farvebetegnelser i varemærkesager. Og så er version 2022 af den 11. udgave af version af Niceklassifikationen trådt i kraft.

Efter Østre Landsrets dom den 22. september 2021 i sagen BS-40759/2019-OLR om mærket CREAM, har Patent- og Varemærkestyrelsen ændret praksis for vurderingen af, hvornår en farvebetegnelse anses for at være beskrivende. Ændringen medfører en lempelse af den nuværende praksis, da en farvebetegnelse fremadrettet ikke vil blive betragtet som beskrivende, hvis den er et tilfældigt aspekt af varen og ikke har nogen umiddelbar forbindelse til varens karakter. Ændringen træder i kraft straks, og er ligeledes i overensstemmelse med praksis hos den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).

I vores brugerbrev af 14. januar 2022 kan du læse mere om den nye praksis.

I brugerbrevet kan du også læse mere om den seneste version af Niceklassifikationen. I år skulle en ny udgave have været trådt i kraft, men de begrænsede muligheder for at afholde fysiske møder i internationalt regi har betydet, at implementeringen er udskudt et år.

Hvilke konsekvenser det har, og hvilke andre ændringer til opdateringsprocessen af Niceklassifikationen der er blevet besluttet, fremgår af brugerbrevet.

Hvis du gerne vil modtage vores brugerbreve for varemærke og design, kan du sende en e-mail med din tilmelding.

Se tidligere brugerbreve