Fem skarpe fra EU-Update med Boards of Appeal

Publiceret 17-05-2022

For nyligt var Patent- og Varemærkestyrelsen vært for kurset EU-Update med Boards of Appeal. Hvis du ikke havde tid til at deltage, har vi her samlet fem hovedpunkter, som du med fordel kan være opmærksom på i dit arbejde med IP.

Boards of Appeal spiller en central rolle i IP-systemet – ikke alene ved at virke som appelinstans for afgørelser truffet af EUIPO, men også gennem dets involvering i udviklingen af ny fælles praksisser for alle varemærke- og designkontorer på EU-plan. Derudover tilbyder Boards of Appeal et uafhængigt, effektivt og professionelt middel til tvistbilæggelse, nemlig Alternative Dispute Resolution (ADR).

Her får du fem hovedpunkter fra EU-Update med Boards of Appeal (BoA), som du med fordel kan være opmærksom på.

#1: Ny standard for kvalitet og konsistens
Præsidenten for Boards of Appeal, João Negrão, præsenterede en række nye tiltag, som skal sikre kvaliteten og overensstemmelse imellem afgørelserne, så brugerne oplever mere forudsigelighed. En metode til at højne kvalitet og konsistens i afgørelserne er en øget brug af Grand Board, der har præsidenten som formand og bl.a. omfatter formændene for de øvrige 5 appelkamre.    

#2: Mere brugerinddragelse     
Det giver brugerne en række fordele, at sager behandles i Grand Board. Dels har brugerorganisationer mulighed for at komme med deres bemærkninger til de konkrete sager, dels er en afgørelse bindende for de andre appelkamre og EUIPO. For tiden verserer der blandt andet sager om landenavne og bogtitler.

#3: Nye praksisser om farver og alkohol
Med udgangspunkt i konkrete sager fortalte BoA desuden om, hvordan de i kølvandet af Rettens VITA afgørelse (T-423/118) har justeret deres farvepraksis. Derudover har de ændret deres praksis i forhold til varesammenligning af ikke-alkoholiske drikke i klasse 32 og alkoholiske drikke i klasse 33. Afslutningsvist fortalte BoA om andre interessante sager, bl.a. om hvordan de vurderer den begrebsmæssige betydning af én karakters mærker.

#4 Øget harmonisering
BoA har øget deres deltagelse i en række af EUIPO’s arbejdsgrupper, der bl.a. har til formål at forbedre brugernes oplevelse af varemærke- og designsystemet samt harmonisere praksis. De står bl.a. i spidsen for det igangværende konvergensprogram CP13 om det varemærkeretlige begreb ”ond tro”, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen også har en aktiv rolle.

#5: Øget fokus på mægling
BoA øger deres fokus på Alternative Dispute Resolution service (ADR), der bl.a. omfatter mægling. BoA tilbyder i visse konfliktsager at hjælpe med at finde en mindelig løsning mellem parterne. Servicen er gratis og kræver altså ikke yderligere gebyr end det allerede indbetalte indsigelses-/ophævelsesgebyr.