Patent- og Varemærkestyrelsen besøger samarbejdspartnere i Indien

Publiceret 25-03-2022

Patent- og Varemærkestyrelsen har en lang historik med at samarbejde internationalt for at skabe de bedste rammevilkår for danske virksomheder både i Danmark og udlandet. Denne uge trak det nogle af vores medarbejdere til Indien, hvor vi besøgte vores samarbejdspartnere.

Indien er et vigtigt marked for eksport af blandt andet dansk grøn teknologi. Det viser ikke mindst det dansk indiske grønne strategiske partnerskab, som trak statsminister Mette Frederiksen til New Delhi i efteråret 2021. Hertil blev det i sin tid sagt, at Indien har størrelsen og Danmark har de tekniske løsninger, til at bidrage til væsentlige dele af den grønne omstilling, som vi alle, i klimaets navn, har brug for sker hurtigst muligt.

Et stærkt internationalt IP-system

Hvis de ambitioner skal indfries, så kræver det et velfungerende, ensartet og effektivt globalt IP-system. For velfungerende IPR-systemer og stærk håndhævelse giver nemlig virksomhederne stør-re forudsigelighed og sikkerhed for, at de kan beskytte deres teknologi, produkter og tjenesteydel-ser på deres eksportmarkeder. Det er blandt andet derfor, at Patent- og Varemærkestyrelsen gen-nem en længere årrække har samarbejdet med de indiske IP-myndigheder og interessenter på området, blandt andet gennem et større partnerskab, der medfinansieres af Udenrigsministeriet og understøtter Danmarks udviklings- og udenrigspolitik samt regeringens strategi for økonomisk diplomati.

Hovedformålet med de forskellige aktiviteter i Indien er en gensidig udveksling af erfaring, for i sidste ende at øge partnerlandenes kapacitet på IP-området. De indiske samarbejdsprojekter har desuden et stærkt fokus på grøn teknologi og omstilling. Her arbejdes der især på at forbedre rammevilkår, beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder og på kommercialiseringen af grønne teknologier, så vi i sidste ende får styrket innovation, jobskabelse og vækst i grønne erhverv både i Danmark og Indien.

I 2021 resulterede samarbejdsprojekterne blandt andet i:

- En aftale om digital adgang til traditionel viden gennem det såkaldte Traditional Knowledge Digital Library Access Agreement, der blev indgået sammen med Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) i Indien.

- At der blev nedsat en arbejdsgruppe mellem DPIIT og DKPTO blev nedsat i marts 2021 for at undersøge muligheden for en patent prosecution highway (PPH) aftale mellem Danmark og Indien.

- En opstart på implementering af et kvalitetsstyringssystem (QMS) i overensstemmelse med ISO 9001-principperne i den indiske patentafdeling.

Denne uges besøg hos vores gode indiske samarbejdspartnere, har blandt andet budt på positive møder med CSIR, Trade Department på den danske ambassade i New Delhi, den japanske han-delsorganisation, JETRO, Invest India og det indiske patentkontor, hvor styring, målsætning samt gensidig forpligtelse på konkrete samarbejdselementer har været på dagsordenen. Ugen sluttede af med styrekomitemøde for samarbejdet.

Læs mere om Patent- og Varemærkestyrelsens internationale arbejde her