Ny høring om Madridprotokol systemet

Publiceret 03-10-2022

Den 7. til 11. november repræsenterer Patent- og Varemærkestyrelsen de danske interesser til et arbejdsmøde om internationale varemærker i WIPO.
Inden da vil vi gerne bede vores stakeholdere om input.

Vi modtager gerne kommentarer til alle punkter på mødets dagsorden, men vil alligevel fremhæve et par punkter herunder, som vi er særligt interesserede i høringssvar med input til:

  • Midlertidig suspension (frysning) af bestemmelserne om afhængighed
    En midlertidig suspension (frysning) vil føre til, at artikel 6(2) og (3) i Madridprotokollen i en afgrænset periode ikke vil have gyldighed. En international registrering vil i suspensionsperioden ikke være afhængig af basismærkets gyldighed. Dette vil bl.a. betyde, at tredjemand ikke længere vil kunne gøre brug af muligheden for ”central attack”, hvor man går efter basismærket for at ophæve den internationale registrering.

  • Reduktion af afhængighedsperioden fra 5 år til 3 år
    Et andet forslag er reduktion i afhængighedsperioden fra 5 år til 3 år. Dette forslag vil bl.a. hjælpe de indehavere af Internationale Registreringer, der i dag oplever problemer pga. nationale regler om eksempelvis brugspligt. En reduktion i afhængighedsperioden vil ikke fratage tredjemænd muligheden for brugen af ”central attack”.

Læs den fulde mødedagsorden og se flere detaljer om ændringsforslagene her

Høringsfristen udløber onsdag den 26. oktober 2022

Vi modtager gerne eventuelle kommentarer til de stillede forslag til ændringer og beklager på forhånd den forholdsvis korte frist.

Høringssvar bedes sendt til svar@dkpto.dk med overskriften: Høring vedrørende Madrid Systemet.

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte
chefkonsulent Mikael Francke Ravn på telefon 43508257 eller e-mail: mfr@dkpto.dk
eller Specialkonsulent Nanna Strellner Lanner Dreier på telefon 43508071 eller e-mail: nsh@dkpto.dk.