Ny opdatering af den fælles praksis i CP1-CP5

Publiceret 01-09-2022

Patent- og Varemærkestyrelsen har i samarbejde med EUIPO opdateret den fælles praksis, der er udarbejdet i konvergensprogram-projekterne CP1-CP5.

Den nye CP1 "om godkendelsen af klassificeringstermer og de generelle angivelser i Nice-Klassifikationens klassehoveder", er en konsolidering af tidligere fællesmeddelelser, og har fået en opdateret introduktion og et nyt format.

Den nye CP2 indeholder en revideret titel, en opdateret introduktion samt den nyeste information om praksis vedrørende beskyttelsesomfanget af Nice-klassifikationens klassehoveder.

CP3 træningsmateriale er en supplerende ny ressource, der inkluderer eksempler til illustration af principperne i fællesmeddelelserne, gennemgang af sager og relevant retspraksis.

CP3, CP4 og CP5 er blevet opdateret i forhold til deres implementeringsstatus, samt fået opdateret deres format og terminologi.   Der er dermed ikke blevet ændret på principperne, det lovmæssige indhold eller på eksemplerne i CP3, CP4 og CP5.

Links til de respektive fællesmeddelelser

CP1https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2253185/CP1_Common_Communication_da.pdf/b1a36c0d-de64-49f5-880f-ddb7899d4f26

CP2https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2253204/CP2_Common_Communication_da.pdf/840dfc85-68ee-4d61-8b57-4fa4899af9df

CP3 træningsmateriale: DA_CP3 training materials.pptx (tmdn.org)

CP3https://www.tmdn.org/network/documents/10181/176933/CP3_Common_Communication_da.pdf/1c99a26a-f9dc-4539-afbe-06f8f60892c6

CP4: (Denne fælles praksis er ikke implementeret af Patent- og Varemærkestyrelsen): https://www.tmdn.org/network/documents/10181/b2e9a235-4fbf-4295-8c93-b74fdbc4ed32

CP5https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2248125/CP5_Common_Communication_da.pdf/ece9e18d-f70e-4a9a-8ad8-02fd9f68215d