IP-rettigheder står bag hvert tredje job i Danmark

Publiceret 01-02-2023

Patenter, varemærker og designrettigheder øger en virksomheds nationale og globale konkurrenceevne og økonomiske vækst. Ny international analyse viser, at IP-intensive industrier står bag hver tredje arbejdsplads i Danmark og knap halvdelen af det danske bruttonationalprodukt.

Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen

Der er krise på mange fronter, og efter en lang periode med corona, forsyningskrise og krig i Ukraine har flere danske virksomheder brug for medvind og gode råd. Det får de nu med en ny international analyse, der viser, at de virksomheder, som udnytter mulighederne med patenter, varemærker og designrettigheder, klarer sig markant bedre end virksomheder uden.

IP-intensive industrier i Danmark – altså industrier, der benytter sig af patenter, varemærker og designrettigheder – stod bag 29 pct. af danske arbejdspladser og udgjorde 47 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt i perioden 2017-2019. Det viser en omfattende undersøgelse fra den europæiske patentorganisation, EPO, og den europæiske varemærkeorganisation, EUIPO.

”Innovation er for mange virksomheder en nøglekomponent til at sikre vækst og flere arbejdspladser, men hvad mange ikke er klar over er, at en del af den ligning er patenter, varemærker og designrettigheder. De er effektive midler til at gøre innovation til god forretning. Så det gode råd her - til store og særligt små virksomheder - er derfor at have et skarpt øje på rettigheder og de muligheder, de giver,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Hos Dansk Industri understreger man også betydningen af patenter, designs og varemærker i forhold til at stå stærkt i den internationale konkurrence.

"IP-rettigheder har kæmpestor betydning for rigtig mange af vores medlemsvirksomheder. Innovation er et afgørende element i den internationale handel og globaliseringen, og når vi opfordrer danske virksomheder til at udvikle og investere i for eksempel ny teknologi, medicin, og grønne løsninger, så indebærer det også, at de skal tænke strategisk i rettigheder, så de kan skalere deres virksomhed internationalt og beskytte deres forretning, så de står stærkt på deres markeder,” siger Kim Haggren, Vicedirektør i Dansk Industri.

Målt på værditilvækst udmærker dansk erhvervsliv sig ved at have industrier, der er mere IP-intensive sammenlignet med andre europæiske lande. Patentintensive industrier i Danmark står for knap 20 pct af BNP og generer knap 10 pct. af Danmarks arbejdspladser, mens varemærkeintensive industrier i Danmark står for 41 pct af BNP og generer 22 pct af Danmarks arbejdspladser. Designintensive industrier står for knap 16 pct af BNP og generer knap 12 pct. af Danmarks arbejdspladser.

I undersøgelsen fremgår desuden de tyve mest IP-intensive industrier opgjort på europæisk plan.

Læs undersøgelsen “IPR-intensive industries and economic performance in the European Union, 4. Udgave” her: EPO - Intellectual property fosters 82 million jobs in the EU

Læs også: