Patentreform styrker patentbeskyttelse og europæisk innovation

Publiceret 01-06-2023

Nu træder enhedspatent og fælles patentdomstol i kraft, hvilket bl.a. gør det lettere og billigere for virksomheder at beskytte deres innovation mod kopiering.

Virksomheder kan fra den 1. juni i år ansøge om et enhedspatent og benytte sig af den fælles europæiske patentdomstol. Det sker som led i den største reformændring af patentsystemet i flere årtier.

Dermed kan virksomheder på sigt med blot én ansøgning patentere deres innovation i op til 25 EU-medlemslande. Samtidig kan de gå til en fælles domstol, hvis de oplever at andre krænker deres patent, frem for at skulle føre sager i flere forskellige lande. Danske virksomheder kan få behandlet deres sager i første instans i et af patentdomstolens lokale, regionale eller centrale kamre med mulighed for anke til domstolens appelinstans i Luxembourg. Det danske kammer har sæde i Sø- og Handelsrettens lokaler i København.

Med enhedspatentet bliver det billigere at opnå patent i alle europæiske lande, der er med i ordningen fremfor at skulle betale et gebyr i hvert enkelt land, man gerne vil have patenteringen skal gælde i.

Erhvervsminister, Morten Bødskov, udtaler:

”Verden har hastigt brug for ny teknologi og innovative løsninger til de mange udfordringer, vi står overfor i fremtiden. Danmark er et foregangsland på flere områder og danske løsninger er eftertragtede. Derfor er det helt afgørende, at virksomheder lettere og billigere kan patentere deres opfindelser på det europæiske marked. Patentreformen udgør et væsentligt bidrag til at styrke dansk konkurrenceevne og vil dermed være en vigtig faktor i at skabe bedre rammer for innovation, vækst og jobskabelse.”

Kontakter 

For yderligere information kontakt:
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07

Læs mere om enhedspatentet her.