EU-Kommissionen fremsætter tre forslag på patent-området

Publiceret 03-05-2023

Patent-pakken skal gøre det nemmere at søge om supplerende beskyttelsescertifikater, sikre rimelige priser på produkter baseret på standardiserede teknologier og skabe bedre adgang til vigtige produkter i krisesituationer.

EU- Kommissionen præsenterede for nylig en patent-pakke, der indfører en ny proces for ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikater og et nyt enhedscertifikat, harmoniserer licensreglerne for standardessentielle patenter og indfører et nyt tvangslicensinstrument i en krisesituation.

Forslagene fremsættes i forlængelse af Kommissionens IP-handlingsplan fra 2020, der har til formål at hjælpe virksomheder i EU med at få mest muligt ud af deres opfindelser og designs til gavn for samfundet og økonomien i Europa.

”Der er tale om en omfattende pakke, der både har til formål at harmonisere reglerne på patentområdet, og gøre det nemmere og mere overskueligt for virksomhederne at administrere reglerne. Derudover så fremsætter Kommissionen et nyt kriseinstrument, der kan anvendes i tilfælde af en ny europæisk eller global krise, som f.eks. COVID-19,” siger Flemming Kønig Mejl kontorchef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Supplerende beskyttelsescertifikater
Kommissionen foreslår at oprette en central myndighed i EU, der skal modtage og undersøge ansøgninger om supplerende beskyttelsescertifikater på lægemidler og plantebeskyttelsesmidler i EU, samt et nyt enhedscertifikat, der knytter sig til enhedspatentet, der træder i kraft den 1. juni 2023.

Hensigten er at forbedre tilgængeligheden af nye lægemidler og plantebeskyttelsesmidler til landbruget i EU, ved at gøre det lettere og billigere for virksomheder at ansøge om og overvåge markedet for supplerende beskyttelsescertifikater. Det skal samtidig opretholde incitamentet for europæiske virksomheder til at udvikle nye innovative lægemidler og plantebeskyttelsesmidler i EU.

Standardessentielle patenter
Kommissionen foreslår at oprette et register over standardessentielle patenter i EU, fastsætte retningslinjer til beregning af royalties og indføre en mæglingsprocedure, der skal sikre, at licensaftaler indgået på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, de såkaldte FRAND-vilkår.

Hensigten er at skabe en mere transparent og forudsigelig licensramme i EU, der gør det lettere for virksomhederne at udvikle nye innovative produkter og standarder, samtidig med at det europæiske marked gøres mere attraktiv for særligt tech-industrien.

Tvangslicens i en krisesituation
Kommissionen ser et behov for at oprette et nyt instrument for anvendelse af tvangslicens i en krisesituation i EU. Kommissionen foreslår, at de - under helt særlige vilkår – tildeles kompetence til at udstede tvangslicens på kritiske produkter til forsyning af det europæiske marked under en krise.

Hensigten er at sikre hurtig adgang til kritiske produkter og teknologier i kriser, hvor det ikke er muligt at opnå dette gennem frivillige aftaler eller via de nationale tvangslicenssystemer.

Forslagene kan læses her

Fakta: Den videre proces

  • Forslaget sendes i høring, når den danske sprogversion foreligger (forventes i juni)
  • Foreløbig regeringsholdning fastlægges på baggrund af høringssvar
  • Forhandlinger i EU forventes at opstarte efter sommer