God interesse for enhedspatentet blandt danske virksomheder

Publiceret 20-02-2024

Det nye enhedspatentsystem trådte i kraft 1. juni 2023, og interessen blandt danske virksomheder for at søge enhedspatentet er allerede stor.

Siden enhedspatentet trådte i kraft i juni 2023, er der indsendt 609 ansøgninger om enhedspatent fra danske virksomheder. Heraf er der allerede registreret 592 enhedspatenter for danske virksomheder. Det viser nye tal fra EPO (Den Europæiske Patentmyndighed). Tallene opdateres løbende.

Det er især inden for teknologier som vindmølleteknik, medicoteknik og måleudstyr, at danske virksomheder siden 1. juni 2023 har benyttet sig af muligheden for at søge om enhedspatent. Ansøgningerne fordeler sig således:

o    Vindmølleteknik udgør 16,9 procent af de registrerede enhedspatenter (102)

o    Medicoteknik udgør 9,1 procent af de registrerede enhedspatenter (55)

o    Måleudstyr udgør 6,0 procent af de registrerede enhedspatenter (36)

Enhedspatentet er en ny mulighed for virksomheder, der får udstedt et europæisk patent. Efter udstedelsen kan virksomheder med én ansøgning opnå enhedspatent og dermed patentbeskyttelse i 17 lande – på sigt i op til 25 EU-medlemslande.Enhedspatentet supplerer det nuværende europæiske patentsystem.

Se EPOs tal og statistik for enhedspatentet her

Læs om enhedspatentet

Kort om enhedspatentet

Enhedspatentet, også kaldet et europæisk patent med ensartet retsvirkning, er et patent, som udstedes af Den Europæiske Patentmyndighed (EPO). Patentet vil efter EPOs godkendelse få virkning med det samme i de EU-lande, der har tilsluttet sig ordningen. Dermed adskiller enhedspatentet sig fra det traditionelle europæiske patent, som efter udstedelse skal gøres gyldigt (valideres) i de europæiske lande, patentet skal gælde. Enhedspatentet erstatter ikke det traditionelle europæiske patentsystem, men er en ekstra mulighed for patentansøgere.