Ny analyse: Store life science virksomheder driver Danmarks styrkeposition og søger flest patenter

Publiceret 04-03-2024

Danmark har en innovativ og forskningstung life science-industri. Det skyldes blandt andet, at Danmark har et stærkt forskningsmiljø, og at den offentlige og private sektor investerer i forskning og udvikling inden for life science.

Med en eksport på 175 mia. kr. i 2022 udgør den danske life science-industri en vigtig del af erhvervslivet.

Samtidigt er den internationale konkurrence i life science-industrien hård. Det er derfor afgørende, at Danmark har fokus på, hvordan man kan forbedre virksomheders innovationsmiljø. Patenter spiller en afgørende rolle i denne sammenhæng, da de gør det muligt for virksomheder at beskytte deres produkter og opnå afkast af deres investeringer.

Den netop offentliggjorte analyse bekræfter, at Danmarks life science-industri har en styrkeposition på patentområdet. Styrkepositionen er primært drevet af en række store virksomheder, der står for størstedelen af danske patentansøgninger inden for life science-industrien. Store virksomheder står i Danmark for 64 procent af alle life science patentansøgninger.

I perioden 2012 til 2022 har Danmark oplevet en stigning på 24 procent i antallet af life science-patentansøgninger til Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og en stigning på 26 procent til den amerikanske patentmyndighed (USPTO), målt pr. mio. indbyggere.

Analysens resultater viser også, at der er et stort økosystem af små, patentaktive virksomheder i den danske life science-industri. Mikrovirksomheder og små virksomheder udgør hhv. 44 procent og 25 procent af alle patentansøgere til EPO og USPTO. Det indikerer et vist investeringspotentiale i det danske erhvervsliv.

Derudover belyser analysen, hvilke udfordringer små og mellemstore virksomheder står over for, når de forsøger at omsætte deres forskning til patenter.

Læs rapport