Proces for ansøgning om varemærker

Når du skal ansøge om et varemærke kan der være flere veje at gå. Vejene har hver især nogle fordele og ulemper. Overvej, hvor der er et marked for dit varemærke - og hvor dine konkurrenter er. Det kan også betyde noget, om du har brug for dialog med en dansk sagsbehandler fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Vælg varemærkevej her  read-here-arrow

Hvad er WIPO

WIPO står for World Intellectual Property Organization. Du kan opnå beskyttelse af dit varemærke i en række medlemslande gennem én ansøgning.

For at kunne opnå international beskyttelse for dit varemærke, skal der indsendes én national ansøgning - de fleste danske virksomheder, søger i Danmark. Herefter kan ansøgningen videresendes til WIPO, som sender ansøgningen videre til de lande, man har valgt. De enkelte landes kontorer laver herefter en vurdering af varemærkets registrerbarhed.

Dansk ansøgning

Fordele:

 • Du har mulighed for dialog med en dansk sagsbehandler.
 • Sagsbehandlingen er ofte hurtig.
 • Du kan bruge din danske ansøgning som basis til at videreføre dit danske varemærke internationalt.
 • Det er den eneste mulighed for at opnå beskyttelse af dit varemærke i Grønland og på Færøerne.
 • Bedre undersøgt rettighed – EU-mærker bliver kun undersøgt ift. andre EU-mærker, det vil sige at de ikke undersøger nationale mærker.

Dansk ansøgning

Europæisk ansøgning

Fordele:

 • Du får beskyttet dit varemærke i hele EU gennem én ansøgning.
 • Du skal kun forny én registrering.
 • Din varemærkeansøgning bliver behandlet af hos EUIPO, som er den europæiske varemærke- og designmyndighed.

Dansk + europæisk ansøgning

International ansøgning

Fordele:

 • Du kan ansøge om at få registreret et internationalt varemærke, men dette kræver, at du har en basis ansøgning, der for danske virksomheder skal være en national ansøgning.
 • Du vælger selv, hvilke lande, du ønsker beskyttelse i.
 • Det er også mulighed at tilføje yderligere lande på et senere tidspunkt.
 • Du kan opleve, at dit varemærke kan blive afslået i nogle lande og registreret i andre

International ansøgning

Europæisk + International ansøgning

Fordele:

 • Enkel ansøgningsproces der dækker europæiske lande, da du kun skal ansøge og have behandlet din ansøgning et sted: hos EPO.
 • Samme ordlyd af dit patent i alle lande, hvilket betyder, at patentet teknisk set dækker præcist det samme i alle de lande, du har valgt.

Europæisk + International ansøgning