Hvad er immaterielle rettigheder?

Patent, varemærke, designbeskyttelse og ophavsret. Kært barn har mange navne, og du kan derfor støde på flere udtryk, der dækker over beskyttelsen af opfindelser, produkter og idéer. På engelsk kaldes det intellectual property rights (IPR) og på dansk bruger vi immaterielle rettigheder eller IP-rettigheder som en fællesbetegnelse for netop beskyttelse af immateriel ejendom.

Når du har en IP-rettighed, betyder det, at det er dig, der kan bestemme, hvem der må bruge den.

IP-rettigheder er et samlet begreb, der dækker over:

  • Patenter (tekniske opfindelser)
  • Brugsmodeller (tekniske opfindelser)
  • Varemærker (logo, navn)
  • Design (et produkts udseende)
  • Ophavsret (kunstneriske og litterære værker)

Hos Patent- og Varemærkestyrelsen yder vi vejledning og modtager ansøgninger på de fire første IP-rettigheder. Ophavsret hører under Kulturministeriet.

 

Hvorfor kan det være vigtigt, at du beskytter dine opfindelser og idéer?

Du får et værn mod kopiering, fordi du med en rettighed signalerer, at opfindelsen eller idéen er din. Derudover kan du lettere håndhæve din rettighed i tilfælde af kopiering.

Du får en ”ny” vare at handle med, fordi du kan sælge eller udlicensere dine rettigheder. En IP-rettighed kan sidestilles som et aktiv, du kan handle med på linje med fysiske aktiver, f.eks. møbler, biler eller huse.

Du sender et signal om seriøsitet til investorer, fordi du viser, du har tænkt over at beskytte din idé. F.eks. kan et patent have afgørende betydning for, om en investor ser en værdi i dit projekt.

Hvad kan beskyttes?

Opfindelser, varemærker og designs kan registreres for at opnå en stærkere beskyttelse.

Ved kunstneriske og litterære værker (ophavsret) opnår du beskyttelse, når du skaber værket.

Det betyder, at der ved kunstneriske og litterære værker ikke er krav om ansøgning, stempel, registrering eller betaling.

Ophavsret hører ikke under Patent- og Varemærkestyrelsen, men under Kulturministeriet.

Læs mere om patent, varemærke og designbeskyttelse

Hvad kan ikke beskyttes?

Generelt skal dine opfindelser og idéer være nye, før du kan opnå beskyttelse af dem.

Der opstår ofte tvivl om, hvorvidt koncepter kan beskyttes. Selvom koncepter er nye, kan de som udgangspunkt ikke beskyttes.

Du kan imidlertid forsøge at beskytte delelementer af dit koncept, som f.eks. navnet, teknikken og designet gennem patenter, varemærker, design og ophavsret.

Kontakt vores kundeservice, hvis du har spørgsmål

Tag testen

Hvilken IP-rettighed kan passe til dig og din idé?

Få dit svar her

Eksempler på brug af IP-rettigheder

GoBoat

Sådan skalerede vi globalt med en franchise-model

En af iværksætterne bag virksomheden GoBoat, Anders Mørck, fortæller om, hvordan de har brugt IP-rettigheder til at vækste globalt.

Virksomheden har skabt en succesfuld franchise-forretning, hvor deres samarbejdspartnere verden over køber sig ind i konceptet mod betaling. Det var ikke muligt uden et varemærke.

Derudover har GoBoat stoppet kopister, der forsøgte at stjæle deres idé.

Rexcon

Derfor valgte jeg at beskytte mit produkt med et patent

Det er ikke komplekst at kopiere et produkt som det, Rexcon laver.

Iværksætter og ejer Jesper Sørensen havde kun et begrænset kendskab til patenter, men efter sparring hos Patent- og Varemærkestyrelsen sendte han en patentansøgning.

Hør ham fortælle om hans overvejelser.

Kundeservice sidder klar til at hjælpe dig med at beskytte dine idéer

Ring til kundeservice på 43 50 83 01

Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra kl 9-16, og fredag fra kl 9-15.

Skriv til os Nyhedsbrev for iværksættere