Rådgivning om patent- og brugsmodelbeskyttelse

Det kræver betydelig specialistviden at udarbejde en fyldestgørende ansøgning om patent eller brugsmodel. Selv om det ikke er et krav, at du er repræsenteret af en ekstern rådgiver, når du ansøger, vil det ofte være en fordel at udarbejde en ansøgning i samarbejde med en IP-rådgiver (på patentområdet også kaldet patentagent). Læs her hvad du skal være særligt opmærksom på.

  1. I Danmark kan enhver kalde sig for patentagent. Ekspertise- og kompetenceniveauet kan derfor variere en del. Store patentagent-virksomheder vil ofte have bred viden og kompetencer inden for mange tekniske områder. Mindre virksomheder vil ofte besidde viden inden for færre områder, men denne viden kan være præcis den specialviden, du har brug for.
  2. Det vil ofte være en god idé at holde et fysisk møde med en eller flere patentagenter, inden du beslutter dig for, hvem du vil arbejde sammen med. Ved et personligt møde kan du få en fornemmelse af, om agenten har de rette kompetencer til at løfte opgaven.
  3. Vær opmærksom på, at der kan opstå en interessekonflikt, hvis du kontakter en patentagent, der i forvejen har en af dine potentielle konkurrenter som klient.
  4. Fortrolighed er altafgørende, når det drejer sig om patenter og brugsmodeller. Tavshedspligt og evt. andre branche-etiske regler har derfor væsentlig betydning for dit samarbejde med agenten. I Danmark er mange professionelle patentagenter medlem af brancheforeningen ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys). Foreningens medlemmer er bundet af branche-etiske regler, som blandt andet indeholder en forpligtelse til hemmeligholdelse af den viden, agenten får i forbindelse med arbejdet, samt en forpligtelse for agenten til at erklære sig inhabil, hvis dette er tilfældet. Det er også et krav, at medlemmer skal være dækket af en ansvarsforsikring mod økonomisk ansvar, som de måtte pådrage sig i forbindelse med arbejdet. Desuden er der krav om, hvordan eventuelle interessekonflikter skal håndteres.
  5. En del af de opgaver, der er forbundet med patent- og brugsmodelansøgninger, relaterer sig til formaliteter. Det kan derfor være en fordel, hvis patentagenten har adgang til en kompetent og erfaren organisation, der sikkert og pålideligt kan overvåge de tidsfrister, som loven kræver.
  6. Det kan være en væsentlig fordel, at patentagenten forstår det fulde forretningspotentiale i din idé. Viden om licensaftaler, fortrolighedsaftaler og andre væsentlige juridiske områder kan styrke din position, ligesom kompetencer inden for andre IP-områder, som kan være knyttet til en opfindelse, herunder designret, varemærkeret og regler for domænenavne, kan have væsentlig betydning. Hvis en mindre patentagent-virksomhed ikke har et bredt kompetencefelt, er det vigtigt, at virksomheden har et solidt netværk og kan henvise dig til en anden kompetent part enten i eller uden for virksomhedens organisation.
  7. Hvis du har planer om at ansøge om patent i andre lande, bør du finde en patentagent med et internationalt netværk.

Har du brug for grundlæggende viden om patenter og brugsmodeller?