Rådgivning om varemærkebeskyttelse

Det kan i nogle tilfælde være en fordel at ansætte en IP-rådgiver (på varemærkeområdet også kaldet varemærkeagent), der kan repræsentere dig i varemærkeansøgningsprocessen. En varemærkeagent kan tilbyde generel rådgivning, hjælpe dig med den faktiske anvendelse af varemærket og ligeledes fungere som din repræsentant i korrespondancen med Patent- og Varemærkestyrelsen. Læs her hvad du skal være særligt opmærksom på.

  1. I Danmark kan enhver kalde sig for varemærkeagent, hvilket betyder, at ekspertise- og kompetenceniveauet kan variere en del. Det kan derfor være en god idé, at du undersøger markedet, inden du beslutter dig for, hvem du vil arbejde sammen med. Brug eventuelt et personligt møde på at få en fornemmelse af, om agenten har de rette kompetencer til at løfte opgaven.
  2. Det er ikke et krav i Danmark, at du skal være repræsenteret af en varemærkeagent, når du ansøger om et varemærke. Varemærkeagenten vil dog ofte være en god hjælp i forbindelse med ansøgningsformaliteter og de eventuelle komplekse juridiske spørgsmål, der løbende kan opstå.
  3. Du skal være opmærksom på, at der kan opstå en interessekonflikt, hvis du kontakter en varemærkeagent, der i forvejen har en af dine potentielle konkurrenter som klient.
  4. Tavshedspligt og evt. andre branche-etiske regler kan have stor betydning for behandlingen af din varemærkesag. I Danmark er mange professionelle varemærkeagenter medlem af brancheforeningen ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys). Foreningens medlemmer er bundet af branche-etiske regler, som blandt andet indeholder en forpligtelse til hemmeligholdelse af den viden, agenten får i forbindelse med arbejdet, samt en forpligtelse for agenten til at erklære sig inhabil, hvis dette er tilfældet. Det er også et krav, at medlemmer skal være dækket af en ansvarsforsikring mod økonomisk ansvar, som de måtte pådrage sig i forbindelse med arbejdet. Desuden er der krav om, hvordan eventuelle interessekonflikter skal håndteres.
  5. Varemærker skal rubriceres i et klassesystem alt efter varens eller tjenesteydelsens karakter. Hver klasse har en klasseoverskrift, der indeholder generelle oplysninger om de pågældende typer af varer og tjenesteydelser. En varemærkeagent kan være behjælpelig med korrekt klassificering i forbindelse med din varemærkeansøgning.

Har du brug for grundlæggende viden om varemærker?