Krav til varemærkeregistrering

For at dit varemærke kan registreres, skal det opfylde en række krav. Vi har samlet de vigtigste her. Hvis du har spørgsmål til kravene, kan du altid tage fat i kundeservice.

Dit varemærke skal adskille sig væsentligt fra andre mærker

Potentielle kunder skal kunne kende forskel på det ansøgte varemærke og andre varemærker. Vi vurderer, om varemærket naturligt vil blive opfattet som et varemærke af potentielle kunder – når det bruges i sammenhæng med de ansøgte varer. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi ikke registrere mærket.

Dit varemærke må ikke være beskrivende

Et varemærke må ikke udelukkende bestå af ord eller figurer, der kan beskrive varen eller tjenesteydelsen, som mærket søges registreres for. Hvis én virksomhed fik eneretten til at markedsføre sig med ord, der beskriver en bestemt vare eller ydelse, ville det være konkurrenceforvridende, da konkurrenterne ville miste retten til at bruge disse ord i deres markedsføring. Derfor må et varemærke hverken være beskrivende for varens/tjenesteydelsens art eller andre egenskaber ved den. Andre egenskaber kan bl.a. være størrelse, mængde, anvendelse eller oprindelse.

Eksempel: Hvis din virksomhed sælger brændstof, kan du ikke registrere ordet DIESEL som et varemærke, da det vil være beskrivende for, hvilken type brændstof du sælger.  

Hvis du fik DIESEL registreret for brændstof, ville du sikre dig, at ingen andre, der sælger brændstof kunne markedsføre sig med, at de sælger brændstoftypen DIESEL, og det vil give dig en konkurrencemæssig fordel. Derfor er et ord som DIESEL udelukket fra registrering for eksempelvis ”brændstoffer”, men det kan registreres for andre varer, eksempelvis ”bukser”.

Dit varemærke må ikke vildlede forbrugere eller være i strid med loven

 

Vildledning

Et varemærke kan ikke registreres, hvis det kan vildlede fx med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art eller andre egenskaber ved disse. 

Det er en konkret vurdering om et mærke er vildledende. Særligt vurderes det om mærket i sin helhed fremstår vildledende, eller om blot ét element i mærket, såfremt det stod alene, ville det opfattes som vildledende. Derudover tages elementer såsom ”slægtskabet” mellem varerne, salgssituationen, varernes placering i butikken, samt varens emballage med i vurderingen.

Eksempel: Varemærket APPLE søges registreret for varerne ”æbler og pærer”. APPLE vil her være vildledende for varen ”pærer”, mens APPLE vil være beskrivende for varen ”æbler”. Er mærket APPLE søgt for varen ”computere”, er der tale om helt forskellige områder, og faren for vildledning vil ikke opstå. Der må altså ikke være et nært ”slægtskab” mellem de varer, som et mærke er ansøgt for, og de varer, det kan være vildledende for. 

I strid med lov

Et varemærke kan ikke registreres, hvis det er i strid med lov, eller indeholder officielle kendetegn. At et varemærke ikke må være i strid med lov betyder, at mærket ikke må bestå af eller indeholde elementer, som strider mod anden lov end varemærkeloven.

Eksempel: I selskabsloven fremgår det, at aktieselskaber er eneberettigede til at bruge betegnelsen aktieselskab, og forkortelsen A/S. Du kan derfor ikke registrere et mærke, der indeholder betegnelsen aktieselskab eller A/S, hvis den angivne ansøger ikke har status som et aktieselskab.

Officielle kendetegn

Et varemærke må ikke indeholde officielle kendetegn. Det betyder, at dit mærke eksempelvis ikke må indeholde officielle statskendetegn, officielle kontrol- og garantimærker eller officielle internationale kendetegn.

Eksempel: Dit varemærke må fx ikke indeholde den danske kongekrone, kommunevåben og andre landes flag. 

Særlige regler for "indarbejdede" varemærker

Selvom dit mærke ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra andre mærker eller er beskrivende, kan det undtagelsesvist registres, hvis du kan bevise, at mærket er ”indarbejdet” i Danmark. At et mærke er indarbejdet, betyder at det er blevet brugt intensivt eller i en lang periode, inden du indleverede ansøgningen.

Hvis du kan bevise, at potentielle kunder vil kende til dit mærke, er der en chance for, at du kan få det beskyttet. Der er en række krav til dokumentationen, bl.a. at du skal kunne vise, hvornår mærket er blevet brugt, og hvordan det tidligere har set ud.

Kontakt kundeservice

Kundeservice sidder klar til at hjælpe dig videre. Ring 4350 8301. Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra kl. 9 - 16 og fredag fra kl. 9 - 15.

Skriv til kundeservice