Varer og tjenesteydelser - hvad dækker varemærket?

Når du ansøger om et varemærke, skal du skrive, hvilke varer og tjenesteydelser, som dit varemærke skal gælde for. Det kaldes en varefortegnelse, og den afgør med andre ord omfanget af dit varemærke.

Hvorfor skal din varemærkeansøgning indeholde en liste over varer og tjenesteydelser?

Varefortegnelsen er en vigtig del af dit varemærke. Den angiver rammerne for den beskyttelse, som du får med din varemærkeregistrering. Når man vurderer om et varemærke krænker en ældre varemærkeregistrering, tager man udgangspunkt i varefortegnelsen. Det er altså varefortegnelsen, som ender med at angive, hvilke varer eller tjenesteydelser, du har beskyttet dit varemærke for. Derfor er det vigtigt at de varer og tjenesteydelser, som du skal bruge dit mærke for, er oplistet i varefortegnelsen.

Hvilke krav skal min varefortegnelse leve op til?

Varefortegnelsen skal overordnet set leve op til to krav:

1) Den skal være klar og præcis. 
2) Den skal være korrekt klassificeret.

Det kan være en god idé at kontakte os inden du ansøger, hvis du er i tvivl om kravene. Kontakt kundeservice, hvis du har brug for hjælp.

Sådan gør du

Lav en klar og præcis varefortegnelse

Når du skal lave din varefortegnelse, er det vigtigt at den er formuleret tilstrækkelig klar og præcis. Dette skyldes, at det skal være muligt for andre at forstå, hvad dit varemærke er beskyttet for, når de læser din varefortegnelse.

For at tydeliggøre, hvad der ligger i kravet om en klar og præcis varefortegnelse, har varemærkemyndighederne i EU, udarbejdet nogle generelle principper for denne vurdering. Disse har vi oplistet nedenfor.

Når du har sendt din ansøgning, kan vi hjælpe dig med at præcisere din varefortegnelse, men du kan ikke tilføje nye varer eller tjenesteydelser til varefortegnelsen, efter ansøgningen er sendt. Du bør derfor være opmærksom på at få beskrevet alle de varer og tjenesteydelser du udbyder på en let forståelig måde. De generelle principper:

  • At det er muligt at fastslå beskyttelsesomfanget af dit varemærke, ud fra den naturlige og sædvanlige betydning af de varer og tjenesteydelse, du har beskrevet i din varefortegnelse.
  • Hvis dette beskyttelsesomfang ikke kan forstås, kan tilstrækkelig klarhed og præcision opnås ved at identificere faktorer som f.eks. karakteristika, formål og/eller identificerbar markedssektor. Elementer, der kan bidrage til at identificere markedssektoren, kan være, men er ikke begrænset til, følgende:
    • forbrugere og/eller salgskanaler
    • de færdigheder og den knowhow, der skal anvendes/producere
    • den tekniske kapacitet, der skal bruges/produceres.
  • Hvor specifikt en varer eller tjenesteydelse skal beskrives, afhænger også af klassificeringen. 

 

Klassificér dine varer og tjenesteydelser korrekt

Alle varer og tjenesteydelser er inddelt i et system, der opdeler varer og tjenesteydelser i 45 forskellige klasser. Klassificeringssystemet fungerer som et hjælpeværktøj for både myndigheder og varemærkeindehavere til at afgrænse søgningen efter ældre varemærkeregistreringer. Systemet bruges på tværs af landegrænser, og hedder Nice-klassifikationen. Det er ud fra dette system, du kan klassificere dine varer og tjenesteydelser, når du ansøger om et varemærke hos os.

I Nice-klassifikationen omfatter klasse 1 – 34 varer, mens klasse 35-45 omfatter tjenesteydelser. For at gøre ansøgningsprocessen så simpel som mulig har de deltagende EU-lande samlet en database over varer og tjenesteydelser, som er forhåndsgodkendt som tilstrækkelig præcise. Denne database hedder TMclass. Her kan du altså finde mere end 60.000 accepterede varer og tjenesteydelser og se, hvilken klasse de skal klassificeres i. Det er også muligt at søge i de forhåndsgodkendte varer og tjenesteydelser i vores e-ansøgning.

 

Skal du vælge varer eller tjenesteydelser?

Hvis du er i tvivl, om du skal registrere mærket for varer eller tjenesteydelser kan du tage udgangspunkt i, hvem dine kunder er, og i hvilken sammenhæng de ser dit varemærke.

Sætter du fx varemærket på dine varer, skal du beskytte varemærket for varerne.

Har du fx en smykkeforretning, hvor du sælger dine egne smykker, men også forhandler andre producenters smykker, kan det være relevant at vælge både varen smykker og tjenesteydelsen detailhandel med smykker.

Kan du ændre din varefortegnelse?

Du kan ikke udvide din liste med varer og tjenesteydelser, når du har indleveret din varemærkeansøgning. Hvis du får brug for at udvide din beskyttelse, skal du sende en ny ansøgning. Det kan derfor være en god idé,  at overveje,  hvilke varer og/eller tjenesteydelser, du i nærmeste fremtid forventer at bruge dit varemærke for, inden du indleverer din ansøgning.

Hvis du brug for at begrænse din varefortegnelse, fx fordi du ikke bruger varemærket for alle varerne eller ønsker at undgå en konflikt med en ældre varemærkeregistrering, kan du kontakte kundeservice.

 

Eksempler på varefortegnelser

Eksempel 1

Du driver en smykkeforretning, hvor du sælger dine egne smykker, men også forhandler andre producenters smykker.

Varefortegnelse
Klasse 14: smykker
Klasse 35: detailhandel med smykker

Begrundelse
Smykker klassificeres i klasse 14, mens detailhandel med smykker klassificeres i klasse 35. Hvis du alene havde skrevet detailhandel i klasse 35, vil din varefortegnelse ikke opfylde kravet om at være tilstrækkelig klar og præcis, da det for at være en tjenesteydelse, skal fremgå, hvad der reelt bliver udbudt.

Eksempel 2

Du sælger møbler, herunder møbler specielt udformet til medicinske formål. Derudover specialfremstiller du møbler efter køberens anvisninger.

Varefortegnelse 
Klasse 10: møbler, specielt udformet til medicinske formål
Klasse 20: møbler
Klasse 40: specialfremstilling af møbler

Begrundelse
Møbler klassificeres som udgangspunkt i klasse 20, og du kan derfor skrive møbler i klasse 20 uden yderligere specifikationer. Når du også ønsker beskyttelse for en specialiseret kategori af varer, som møbler, der er specielt udformet til medicinske formål er, så er det nødvendigt med en yderligere specificering af termen og det er nødvendigt at placere den i klasse 10, hvor bl.a. kirurgiske apparater og hjælpemidler tilpasset personer med handicap klassificeres.

Det at specialfremstille et møbel efter en købers anvisning, er en tjenesteydelse du udbyder for andre, og der skal derfor vælges en klasse, hvor tjenesteydelser klassificeres i.

Kontakt kundeservice

Kundeservice sidder klar til at hjælpe dig videre. Ring 4350 8301. Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra kl. 9 - 16 og fredag fra kl. 9 - 15.

Skriv til kundeservice