Typer af vouchers

SMV-fonden giver økonomisk støtte til SMV'ers registrering af IP-rettigheder. Ordningen fungerer som et refusionsprogram, hvor du via forskellige vouchers delvist kan få dækket dine udgifter til fx patent og varemærkeregistreringer. Vær opmærksom på, at du ikke kan få støtte til et varemærke, design eller patent, der allerede er registreret. Ligeledes skal du afvente en bekræftende afgørelse om tilskud fra SMV-fonden, inden du ansøger om registrering af dit varemærke, design eller patent.

Voucher til varemærke og design: Få op til 1.000 EUR

Du kan få støtte til: 

  • Gebyr for dansk varemærke- eller designansøgning. SMV-fonden refunderer 75 pct. af udgiften.
  • Gebyr europæisk varemærke- eller designansøgning. SMV-fonden refunderer 75 pct. af udgiften.
  • Basisgebyr for varemærke- eller designansøgning udenfor EU. SMV-fonden refunderer 50 pct. af udgiften.

Vær opmærksom på, at du maksimalt kan få 1.000 EUR i støtte, men at du godt både kan få støtte til varemærke- og designrettigheder.

Voucher til patent: Få op til 3.500 EUR

Voucher til patent er midlertidigt lukket

Grundet stor efterspørgsel er der pr. 10. juni 2024 lukket for ansøgninger til SMV-fondens voucher til patent. Du kan fortsat ansøge om støtte til registrering af varemærker og design.

Ordningen vedrørende voucher for patent forventes genåbnet efter sommeren. Følg med i vores nyhedsbreve, hvor vi melder ud, når der er nyt om SMV-fonden. 

TILMELD NYHEDSBREV 

Op til 1.500 EUR

Du kan få støtte til: 

  • Dialogsøgning for patent. SMV-fond refunderer 75 pct. af udgiften. 
  • Gebyr for dansk patentansøgning. SMV-fond refunderer 75 pct. af udgiften.
  • Gebyr for europæisk patentanssøgning indleveret til EPO. SMV-fond refunderer 75 pct. af udgiften.

Vær opmærksom på, at du maksimalt kan få 1.500 EUR i støtte, men at du godt kan få støtte til både Dialogsøgning og patentansøgning.

Op til 2.000 EUR

Du kan få støtte til:

  • Privat IP-rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og indlevering af europæiske patentansøgninger. SMV-fonden refunderer 50 pct. af udgiften, og maksimalt 2.000 EUR. 

Vær opmærksom på, at

  • det er et krav, at den private IP-rådgiver er etableret i EU og opført på EPO's officielle liste over professionelle IP-rådgivere.
  • anmodningen om refusion skal indgives online og inden for de fastsatte frister i ordningen.

Få et gratis IP-tjek hos dit lokale erhvervshus

Ved et IP-tjek får du vejledning i, hvordan din virksomhed kan sikres forsat vækst ved hjælp af IP-rettigheder. 

Læs om IP-tjek

Hvis du har spørgsmål

Kontakt Kundeservice på 4350 8301 hvis du har spørgsmål om SMV-fonden. Telefonerne er åbne mandag til torsdag kl.09.00-16.00 og fredag kl. 09.00-15.00. Du kan også skrive til os.

Send mail