Bedre styr på rettigheder vil gavne innovation og vækst

Publiceret 15-03-2019

Kopivarer og forfalskninger er et stadigt stigende problem for danske virksomheder, der drømmer om et eksporteventyr. Derfor skal det være lettere for virksomheder at beskytte nye, innovative produkter i udlandet.

Kronik af Frank Petersen, Head of Danfoss Intellectual Property, Sanne Bang Olsen, senior director of Intellectual Property i Haldor Topsøe og Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ofte forbindes kopivarer med tasker, solbriller og skotøj, men også bildele, batterier og elektronik bliver kopieret, mens medicin bliver forfalsket. Kopivarer og forfalskninger af produkter koster hvert år virksomheder i Danmark 8,6 milliarder kroner, og det svarer til, at Danmark går glip af 5.000 arbejdspladser årligt. Problemet bliver desværre ikke mindre med den stadigt stigende globale handel på tværs af grænser og den stigende nethandel. Faktisk anslår OECD, at op til 2,5 procent af verdenshandelen nu udgøres af handlen med kopivarer og forfalskninger.

Det er derfor ikke uden grund, at også danske virksomheder frygter kopister. Det er i vores øjne et stort problem. I Danmark skal vi leve af viden og innovation, hvorfor øget eksport er i såvel borgernes som virksomhedernes interesse. Ifølge Danmarks Statistik er 45 procent af de privatansattes job knyttet til eksport. Og selv i virksomheder, der ikke eksporterer, er en fjerdedel af beskæftigelsen indirekte skabt af eksport.

Når Dronningen og Kronprinsen om kort tid rejser på statsbesøg til Argentina, er et af formålene netop at sætte skub i dansk eksport til det latinamerikanske marked og især Argentina med hele 45 millioner indbyggere. Med landets reformivrige regering er der udsigt til, at Argentina udvikler sig som vækstøkonomi. Argentinerne har desuden brug for innovative løsninger, som danske virksomheder og myndigheder har udviklet, ikke mindst inden for landbrug og fødevarer, bæredygtig energi, vand og sundhed.

Opfindelser skal beskyttes

Danske virksomheder oplever imidlertid en række barrierer, før et eksporteventyr kan blive en realitet, og risikoen for kopiering er en af dem. Før virksomheder overhovedet vil investere i at bringe produkter på nye markeder, er der behov for at beskytte værdifulde ’brands’ og opfindelser mod kopiering eller ulovlige forfalskninger. At man med andre ord får patent på sin opfindelse, registreret sit varemærke eller design. Det er væsentligt, for virksomhederne har ofte investeret mange ressourcer i at udvikle nye produkter.

Men det er ikke gjort med det, for en rettighed ikke er noget værd, hvis den ikke kan håndhæves. Her er mere umodne økonomier udfordret. Vi kan konstatere, at det kan tage rigtig lang tid for en virksomhed at få registeret sit patent, ofte mange år og i nogle tilfælde mere end et årti. Det er ingen tjent med.

Uden rettigheder forsvinder incitament til at innovere

Derfor arbejder Patent- og Varemærkestyrelsen med at skabe tætte relationer og indgår bilaterale aftaler med eksempelvis Brasilien, Argentina, Indien og Kina. Det indebærer bl.a., at styrelsen indgår en aftale om, at danske patentansøgninger behandles hurtigere end normalt. En form for særbehandling, der lidt enkelt forklaret svarer til fast track-køen i lufthavnen.

Danmark er et af de lande i verden, der får stor ros for vores aktive måde at arbejde med rettigheder på. Foruden at sende vækstrådgivere ud i flere lande, hjælper styrelsen også lokale kontorer med at opbygge kapacitet til at håndhæve rettigheder, ligesom vi uddanner og træner lokalt politi og toldere til at kunne spotte kopivarer. Derved får danske virksomheder bedre rammebetingelser at operere under, mens de pågældende lande får lettere ved at tiltrække danske investeringer. Det er i vores optik vejen frem. Hvis danske virksomheder ikke kan tjene investeringen i forskning og udvikling hjem, forsvinder incitamentet til at skabe viden, innovation og gode opfindelser her i landet. Sker det, risikerer vi i sidste ende, at en del af grundlaget for vores velfærd herhjemme forsvinder.

Fordelen ved den slags patentaftaler og tætte samarbejder mellem Danmark og vækstlande er, at virksomheder kan få deres produkter hurtigere på markedet og ud til forbrugerne. Samtidig vil patenterne ofte også være af en bedre kvalitet, fordi de lokale myndigheder bygger videre på den danske sagsbehandling, og dermed er virksomhedernes produkter også bedre beskyttet. Endelig ser vi også, at aftalerne gør processen mindre omkostningstung.

Derfor er det glædeligt, at Patent- og Varemærkestyrelsen om få dage indgår en ”fast-track” aftale med de argentinske myndigheder om hurtigere at få patentrettigheder på plads. Det sker under Kongehusets statsbesøg og taler derfor godt ind i de samlede bestræbelser Danmark og Kongehuset gør for at styrke danske virksomheders eksportmuligheder.

Det er godt for store og små virksomheder. Det er godt for danskerne. Vi skal trods alt leve af vores viden og innovation, og det må kopivarer ikke spænde ben for.