OECD: Handlen med kopivarer stiger kraftigt

Publiceret 18-03-2019

Den ulovlige handel med kopivarer er stor og stærkt stigende. Det kan have alvorlige sundheds- og sikkerhedsrisici for danske forbrugere.

Ulovlige sko, kosmetik, bildele og fødevarer. Markedet for kopivarer vokser sig større. I en ny rapport estimerer OECD og det europæiske varemærkekontor, EUIPO, at handlen med ulovlige kopivarer er steget fra 2,5 procent til at udgøre op til 3,3 procent af verdenshandlen svarende til omkring 3.346 mia. kroner. Desuden estimeres det, at importen til EU af kopivarer er steget eksplosivt fra 5 procent til at udgøre op til 6,8 procent.

“Det er en voldsom stigning i handlen med kopivarer, og tal som gør indtryk. Ulovlige kopivarer er skadelige for samfundet, for virksomheder og ikke mindst for de danske forbrugere, der udsættes for sundhedsskadelige- og sikkerhedsmæssige risici, “ siger Barbara Suhr Jessen, sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen, der koordinerer samarbejdet i Danmark mellem 12 myndigheder om bekæmpelse af kopivarer.

Handlen med ulovlige kopivarer er steget fra 2,5 procent til at udgøre op til 3,3 procent af verdenshandlen. "Det er tal, der gør indtryk," siger Barbara Suhr Jessen, sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Forbrugere bør styre uden om kopivarer

Hvor det engang mest var luksusprodukter, der blev forfalsket, så er det i dag nærmest alle typer af varer – for eksempel sko, legetøj, kosmetik, medicin, mad og drikkevarer. Ifølge rapporten eksporteres størstedelen fra Kina, Hong Kong, De Forenede Arabiske Emirater, Tyrkiet og Singapore.

“Den omfattende handel med kopivarer er et globalt problem, som skal bekæmpes fra mange fronter. Vi gør meget i Danmark, men bagmændene finder løbende nye veje til at lokke forbrugere, der er sultne efter et godt tilbud, til at købe kopivarer. Men man udsætter sig selv og familien for fare – fx fra sundhedsskadelige stoffer i tøj og legetøj, “ siger Barbara Suhr Jessen.

For at hjælpe forbrugerne til bedre at kunne styre uden om kopivarer, blev hjemmesiden Jegvælgerægte.dk for nylig lanceret. Her kan forbrugere og virksomheder søge viden om kopivarer og ulovlig streaming af musik og film.

Det er vigtigt, at immaterielle rettigheder kan håndhæves over for de kriminelle. Derfor var oprettelsen af en permanet IPR-enhed hos SØIK, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, et væsentligt initiativ. Enheden efterforsker og strafforfølger sager om krænkelse af immaterielle rettigheder som ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, designrettigheder og overtrædelse af visse regler i radio- og fjernsynslovgivningen.

Der er desuden oprettet en Hotline hos Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor både forbrugere og virksomheder kan få information og vejledning om kopivarer.

FAKTA

  • På hjemmesiden Jegvælgerægte.dk kan du læse mere om, hvordan du kan undgå kopivarer.
  • Myndighedsnetværket bag hjemmesiden består af: Patent- og Varemærkestyrelsen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Toldstyrelsen, Kulturministeriet, Rigspolitiet, Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Forbruger Europa, Erhvervsstyrelsen, Eksportrådet og Landbrugsstyrelsen.
  • Hjemmesiden er finasieret af EUIPO, der er et decentraliseret EU-agentur baseret i Alicante, Spanien. Agenturet står for registrering af EU-varemærker og registrerede EF-design, som begge sikrer beskyttelse af immaterielle ejendomsrettigheder i alle EU's medlemsstater. EUIPO gennemfører også samarbejdsaktiviteter med de nationale og regionale kontorer for immateriel ejendomsret i EU.
  • Du kan læse mere om EUIPO’s og OECD’s for nyligt offentliggjorte undersøgelser her.