‘Smart wearable’ fra Precure forebygger nedslidning på arbejdspladsen

Publiceret 30-12-2020

Iværksættervirksomheden Precure har udviklet et avanceret system til at hjælpe medarbejdere med at monitorere, hvor meget de belaster sig selv fysisk i løbet af dagen. Det tunge udviklingsprojekt krævede tidligt en IP-strategi – som viste sig at have nogle sidegevinster for virksomhedens udvikling.

Hvis man ikke ligefrem har mærket det på egen krop, så kender de fleste nogen, der døjer med musearm eller dårlig ryg.

Det store problem med den slags nedslidning på arbejdspladsen er, at det ofte først bliver opdaget, når skaden er sket. Og selv når ryggen så er i orden igen, ender man ofte i samme arbejdssituation som før.

Søren Würtz er arbejdsmiljørådgiver og har arbejdet med nedslidningsproblemer i 20 år, og i 2016 satte han sig for at løse problemet og stiftede virksomheden Precure. En virksomhed der siden har udviklet et system, der måler på medarbejdernes krop og giver dem et digitalt overblik over, hvor meget de belaster sig selv. På den måde får de nærmest en digital fysioterapeut til at kigge dem over skulderen, forklarer CEO i virksomheden Finn Bech Andersen.

Tag testen: Find ud af, hvilken type beskyttelse, der passer til din idé

”Vi hjælper virksomheder med at forebygge nedslidning på arbejdspladsen. Vi har udviklet et smart wearable – en dims man sætter på kroppen – som måler muskel- og ledbevægelser, så vi kan undgå, at den enkelte medarbejder bliver for belastet. Vi sætter digitalisering på arbejdsmiljø, og det er nyt,” siger han.

”Vi hjælper virksomheder med at forebygge nedslidning på arbejdspladsen. Vi har udviklet et smart wearable – en dims man sætter på kroppen – som måler muskel- og ledbevægelser, så vi kan undgå, at den enkelte medarbejder bliver for belastet.

Hvor man i dag først går til fysioterapeuten, når skaden er sket, skal systemet tidligt registrere udviklingen af risikofaktorer, som leder til problemer senere og rette op på dem, inden det er for sent.

Ideen til Precure fik stifteren Søren Würtz i 2012, hvor den samme patient blev ved med at komme tilbage med det samme problem. Løsningen skulle være en “digital fysioterapeut”, som kunne følge patienterne på arbejdspladsen for at afhjælpe problemet ved dets rod. I 2016 blev virksomheden formelt stiftet, og siden har Precure fået flere investeringer og et voksende team bag sig.

Analyse for medarbejdere og virksomheden

Løsningen fra Precure starter med et smart-ærme, som medarbejderen i pakkeafdelingen eller på laboratoriet tager på armen. Derefter måler sensoren al muskelaktivitet, og dataen bruges til at udlede påvirkningen på kroppen.

Overblikket over belastningen får medarbejderen direkte i en tilhørende app, og på virksomhedsplan bruges dataen til at analysere og handle på belastningerne.

”Der er ikke noget nyt i, at man vil hjælpe med nedslidning, men ofte sker det først, hvis du får ondt i nakken, og så går til fysioterapeut. Med nudging og gamification kan vi få medarbejderne til at handle tidligere. Vi ved jo alle sammen, at det ikke er godt at være belastet. Derfor analyserer vi på belastningen og identificerer punkter, hvor man kan gøre noget anderledes,” siger Finn Bech Andersen.

3 betingelser for at kunne patentere din opfindelse:

  1. Den skal være ny: Opfindelsen må altså ikke være offentliggjort i Danmark eller resten af verden.
  2. Den skal have ”opfindelseshøjde”: Opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra eksisterende løsninger og opfindelser på området.
  3. Den skal kunne udnyttes industrielt: For at få patent skal din opfindelse kunne udnyttes i industriel sammenhæng.
  4. Bliv klogere på patenter her

IP-strategien blev altafgørende

Mens den grundlæggende ide til Precure er let at forstå, indeholder løsningen både en gadget, et software-system og en række algoritmer, som skal spille sammen, hvis det forebyggende produkt skal fungere i praksis. Derfor vidste iværksætterne også fra start, at det ville være afgørende med en stærkt IP-strategi, hvis det tunge udviklingsprojekt skulle lykkes.

Finn Andersen uddyber: ”Det er en udfordring som iværksætter, når man kaster sig ud i sådan noget her – vi havde ikke alle forudsætningerne for at udvikle produktet. Så det første man tænker er: Vi sidder på en guldgrube, men hvordan kan vi sikre den?”

Efter selv at have arbejdet lidt med en patentansøgning, kom Precure i kontakt med Patent- og Varemærkestyrelsen, som kyndigt vejledte dem. Konklusionen blev, at de havde brug for dybere rådgivning til IP-strategien* fra en patentrådgiver.

 
IP-strategien: IP står for Intellectual Property (eller immaterielle rettigheder på dansk), som er en fællesbetegnelse for forskellige former for rettigheder over opfindelser, navne/logoer og designs.

Det er siden blevet til to patentansøgninger og fire registrerede varemærker. Og selvom patenterne stadig er under behandling, har de allerede skabt værdi.

”I selve processen med IP-strategien sker der en modning af virksomheden. Det er en udfordring at få patentet, men i processen bliver man også nødt til at lægge planer for, hvad det er, man gør på vej derhen. Så i patentarbejdet bliver strategien fokuseret, og det har en kæmpe værdi, at man har et klart mål med det, man gør,” siger Finn Bech Andersen.

Samtidig har den klare IP-strategi været vigtig, når virksomheden skulle skaffe investorer til at fortsætte udviklingen – også selvom patenterne endnu ikke er endeligt udstedt.

Læs mere om, hvordan du kan beskytte din opfindelse

”Det er klart, at patentet og ejerskabet over ideen har stor værdi – også når man skal ud og rejse kapital, og det skal man, når man udvikler ny teknologi. Kan man vise, at man har styr på sin IP og har en plan, så står man meget bedre i dialogen med investorer,” siger Finn Bech Andersen.

”Det er klart, at patentet og ejerskabet over ideen har stor værdi – også når man skal ud og rejse kapital, og det skal man, når man udvikler ny teknologi. Kan man vise, at man har styr på sin IP og har en plan, så står man meget bedre i dialogen med investorer,” siger Finn Bech Andersen.

Smart-ærmet fra Precure i brug på et lager.

Investorerne ser grundigt på IP

I bestemte brancher – som fx lægemiddel og biotek – er det helt afgørende, at man har styr på sin patent-strategi, for værdien af virksomheden indfanges stort set udelukkende af patentet. Men i mange andre brancher er IP-strategien også afgørende, og derfor er det en faktor, man kigger nøje på hos Vækstfonden, inden man investerer i en ung virksomhed.

”Generelt kigger vi jo på, om de founders, der kommer med ideen, har lavet en proportional IP-strategi. Forstået på den måde, at de skal have afklaret: Hvad er gængs i branchen, og giver det værdi,” siger Otto Bjerg Hausgaard, Investmentmanager i Vækstfonden.

En manglende strategi er et problem, ligesom det kan være et advarselssignal for investorerne, hvis en virksomhed har taget et patent, som ikke giver mening.

Tag testen: Find ud af, hvilken type beskyttelse, der passer til din idé

For investorerne handler det om at minimere risikoen. Patenter kan være et værn mod større konkurrenter, og dermed bidrage til at minimere risikoen. Og selvom patentet endnu ikke er udstedt, kan den rigtige plan i sig selv være med til at gøre investeringen mere attraktiv.

”Vi tager jo en kalkuleret risiko, når vi ser på ’patent pending’*, og vi vurderer ud fra de udsagn omkring patentet eller vores egen ’freedom to operate’-analyse*. Det, at iværksætterne arbejder aktivt med patentet, giver os tryghed. Der er flere og flere eksperter, der har forholdt sig til patentet, jo tættere det kommer på udstedelsen, så risikoen tager selvfølgelig mere og mere af,” siger Otto Bjerg Hausgaard.

Patent pending er juridiske betegnelser eller udtryk, der kan bruges når en patentansøgning er indgivet, men inden patentet udstedes eller ansøgningen er opgivet.

Freedom to operate analyse betegner en analyse, der har til hensigt at giver et overblik over patentrettigheder inden for et bestemt teknisk (for eksempel et specifikt produkt) og geografisk område. Analysen er ofte meget omfattende, fordi der typisk skal gennemgås et meget stort antal dokumenter med stor detaljegrad.

En mangestrenget IP-strategi

Precure har både søgt patent på deres hardware og kombinationen af hardware og databasen. Samtidig gør de brug af teknologier, der er offentligt kendte og tilføjer et par forretningshemmeligheder i form af eksempelvis algoritmer.

Tilsammen skal strategien ramme balancen mellem at beskytte opfindelsen, så andre ikke bare kan kopiere den, og gøre virksomheden smidig nok til at udvikle sig hurtigt uden konstant at skulle søge nye beskyttelser.

Det har indtil videre sikret virksomhedens produkt ‘MLI(R) Elbow’ en plads på markedet, og inden længe har de også et produkt klar, der er rettet mod medarbejderens ryg efter samme princip. Finn Bech Andersen forklarer:

”I virkeligheden er det tanken, at vi udvider med flere og flere produkter, så virksomheder kan få en totalløsning til arbejdet med at forebygge nedslidning fra os. IP-strategien er ikke bare noget ekstra for øvelsens skyld – det er blevet vores styringsredskab for, hvad vi gør. Når udvikleren så kommer på en fantastisk ide, kan vi forholde os til den overordnede plan. Er det noget, vi vil forfølge, eller er det noget, vi vil parkere?”

”IP-strategien er ikke bare noget ekstra for øvelsens skyld – det er blevet vores styringsredskab for, hvad vi gør.

Bliv klogere på, hvordan din virksomhed kan stå stærkere, og hvilken forskel IP-rettigheder kan gøre for dig.

Modtag relevant viden, konkrete værktøjer og invitationer til webinarer direkte i indbakken. Tilmeld dig i dag.

Artiklen er skrevet i samarbejde med TechSavvy og kan findes i original version her