Indien og Danmark styrker samarbejdet med ny aftale om immaterielle rettigheder

Publiceret 28-09-2020

Danske erfaringer med at beskytte og håndhæve immaterielle rettigheder skal bidrage til at skabe innovation og bæredygtig økonomisk vækst - ikke mindst i en post COVID-19-verden.

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and the Patent- og Varemærkestyrelsen (DKPTO) signed a new MOU today in the field of intellectual properties.
The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) og Patent- og Varemærkestyrelsen underskrev i weekenden en MoU om immaterielle rettigheder.

Danmark og Indien har indgået en såkaldt MoU (Memorandum of Understanding) den 26. september 2020 og dermed skrevet under på, at landene i fællesskab vil arbejde sammen om at styrke muligheden for at beskytte og håndhæve danske og indiske virksomheders immaterielle rettigheder. Formålet er at skabe mere innovation og bæredygtig økonomisk vækst.

”Jeg er glad for, at vi i dag har indgået denne aftale. Vores samarbejde vil ikke alene styrke forholdet mellem Indien og Danmark, men også mellem forskningsinstitutioner og virksomheder i vores to lande. Vi ved, at et aktivt miljø for immaterielle rettigheder fremmer innovation, investeringer og teknologi-overførsel, som er vigtig for bæredygtig udvikling og jobskabelse. Jeg ser derfor frem til samarbejdet,” siger direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen, Sune Stampe Sørensen.

Den danske og indiske regering har en fælles interesse i innovation og iværksætteri og ønsker at styrke gensidig handel og investeringer. Det nye samarbejde mellem Indien og Danmark om immaterielle rettigheder vil samtidig bidrage til den grønne udvikling ved at forbedre rammevilkårene for beskyttelse af grøn teknologi.

”Beskyttelsen af immaterielle rettigheder er en forudsætning for at få ny teknologi sikkert på markedet og kan hjælpe med at bringe innovation i spil, der hvor den kan gøre en forskel i bestræbelserne på at skabe et mere bæredygtigt miljø. Det indisk-danske samarbejde om immaterielle rettigheder bidrager til at styrke betingelserne for grøn innovation og bæredygtig vækst og skal hjælpe vores to lande med at klare sig bedre i en post COVID-19-verden,” siger Danmarks ambassadør i Indien, Freddy Svane.

Gennem det indisk-danske samarbejde om immaterielle rettigheder vil Patent- og Varemærkestyrel-sen og de indiske IP-myndigheder udveksle best practices og arbejde sammen om blandt andet træningskurser og teknisk udveksling.

Samarbejdsaktiviteter i aftalen
IP-myndighederne i Danmark og Indien vil sammen udpege konkrete samarbejdsaktiviteter, der skal gennemføres under samarbejdsaftalen på følgende områder:

  • Udveksling af best practices, erfaringer og af kendskabet til immaterielle rettigheder hos offentligheden, myndigheder, virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner i begge lande.
  • Samarbejde om træningskurser, udveksling af eksperter, teknisk udveksling og opsøgende aktiviteter.

  • Udveksling og formidling af best practices, erfaringer og viden om immaterielle rettigheder i dialog med industrien, universiteter, R&D-organisationer, myndigheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) gennem deltagelse i programmer og arrangementer.

  • Udveksling af erfaringer og best practices inden for behandling af ansøgninger om registrering af patent, varemærke, design og geografiske indikatorer, samt beskyttelse, håndhævelse og anvendelse af immaterielle rettigheder.

  • Samarbejde om udvikling og implementering af moderniseringsprojekter og informationssystemer inden for immaterielle rettigheder og procedurer til styring af immaterielle rettigheder.

  • Samarbejde om at forstå, hvordan traditionel viden beskyttes; herunder brug af traditionelle vidensdatabaser og øge kendskabet til eksisterende IP-systemer.

  • Udveksling af erfaringer og best practices inden for IP-relaterede finansielle emner så som værdiansættelsesmetoder for immaterielle rettigheder mv. for at understøtte handel med og kommercialisering af immaterielle rettigheder.

  • Eventuelt andre samarbejdsaktiviteter.

Internationale samarbejdsprojekter

Et fornuftigt rettighedssystem er rygraden for international handel. Derfor har vi i Patent- og Varemærkestyrelsen en langvarig tradition for samarbejde med søstermyndigheder verden over. På den måde kan vi fremme gode og ensartede rammevilkår på rettighedsområdet. Til gavn for både international handel, danske virksomheder og de lande, vi samarbejder med. 

Læs om vores internationale samarbejde