Partnerskab mellem Indien og Danmark er skudt i gang

Publiceret 09-02-2021

Det højtprofilerede grønne strategiske partnerskab mellem Indien og Danmark tager nu mere konkret form gennem et nyt samarbejde om at beskytte immaterielle rettigheder.

Billede af Trine Bargsteen
Trine Bargsteen er udstationeret som sektorrådgiver på den danske ambassade i New Delhi.

Som led i det grønne partnerskab Danmark indgik med Indien i september sidste år, har Patent- og Varemærkestyrelsen, Udenrigsministeriet og de indiske myndigheder lanceret et nyt samarbejde. Målet med samarbejdet er i første omgang at bistå de indiske myndigheder med at løfte niveauet i forhold til kvalitetsstyring, udveksling af teknisk sagsbehandlingspraksis og oplysningsaktiviteter.

”Der er mange virksomheder, som står på spring for at få adgang til det indiske marked. Derfor betragter vi samarbejdet med de indiske myndigheder som særdeles væsentligt i bestræbelserne på at gøre det lettere for danske virksomheder at beskytte deres innovation og vækstmuligheder i Indien” siger Trine Bargsteen, der er udstationeret som sektorrådgiver på den danske ambassade i New Delhi.

”Selvom COVID-19 umuliggør fysiske møder mellem de danske og indiske eksperter, er projektet kommet godt i gang i 2021. Patent- og Varemærkestyrelsen og den danske ambassade har siden 2018 samarbejdet med de indiske myndigheder og kender de indiske arbejdsgange godt. Det giver os nogle fordele i samarbejdet,” siger hun.

Samarbejde skal effektivisere og løfte kvaliteten af rettigheder
En vigtig del af samarbejdet knytter sig til kvalitetsstyring af sagsbehandlingsprocesser. En ensartet sagsbehandling, hvor deadlines overholdes, og praksis er ensartet, uanset hvilken sagsbehandler man får, er væsentlig for myndighedens troværdighed og relevans.

Patent- og Varemærkestyrelsen har været ISO-certificeret på sagsbehandlingsprocesserne i 10 år, og samarbejdet skulle gerne hjælpe inderne til også at blive det.

”Vores forventning er, at kvalitetsstyringen forbedrer både kvaliteten, effektiviteten og konsistensen i de indiske myndigheders leverancer. Det ved vi, er noget, der især er efterspurgt af danske virksomheder, som benytter det indiske IPR-system, når de skal ind på det indiske marked,” siger Trine Bargsteen.

Projektet har også åbnet mulighed for, at danske og indiske eksperter kan udveksle erfaring om, hvordan man kan lave oplysningsaktiviteter rettet imod brugere af IP-systemet. Specielt de små og mellemstore virksomheder har behov for at kende og benytte de muligheder, som IP-systemet giver. Projektet fokuserer derfor på de små, teknologibaserede virksomhedsmiljøer i Indien, fordi erfaringen fra Danmark er, at især dette miljø har behov for mere viden om vigtigheden af at beskytte sine IP-rettigheder.

Foruden de områder, som allerede er nævnt, vil Danmark og Indien fremadrettet også samarbejde i forhold til varemærkeområdet, IP-kommercialisering og IP-håndhævelse.

”Der er allerede en god dialog med de relevante indiske myndigheder om relevante aktiviteter under hvert af disse emner, og vi forventer at kunne tage hul på aktiviteterne senere i 2021, ” siger Trine Bargsteen.

Projektet i Indien finansieres via udviklingsbistanden og har et samlet budget på 8.000.000 kr til de næste tre år.