Nytårshilsen: Sammen kan vi stille danske virksomheder stærkere

Publiceret 17-01-2022

Direktør Sune Stampe Sørensen gør status over året, der er gået, og ser frem til det kommende års nye tiltag, der skal stille danske virksomheder stærkere.

Nu hvor 2021 er slut, kan vi se tilbage på et udfordrende år med Corona. Men det har også været et spændende år med travlhed og nye initiativer. I Patent- og Varemærkestyrelsen arbejder vi fokuseret på at skabe de bedste vilkår for, at danske virksomheder står stærkt i den globale konkurrence. Patenter og varemærker fungerer som en løftestang for dansk erhvervsliv og er ofte en grundforudsætning for eksportsucceser.

Men når det kommer til andelen af virksomheder, der søger om patenter, designrettigheder og varemærkebeskyttelse, så halter de små og mellemstore virksomheder i Danmark efter de lande, vi normalt sammenligner os med. Ejer man retten til det, man vil sælge, står man som virksomhed langt stærkere i forhold til at sikre for eksempel kapital, fordelagtige samarbejdsaftaler, og man står stærkere i kampen med at stoppe kopister.

Et vigtigt skridt på vejen hertil er erhvervsministerens nationale handlingsplan for immaterielle rettigheder med 16 konkrete initiativer. Et af initiativerne er en patentvoucher, der giver virksomheder økonomisk støtte til at beskytte deres forskning og innovation med patenter. Med voucheren kan virksomheder få op til 75.000 kr. i støtte til ansøgningsgebyrer og rådgivning, og det var der mange, der valgte at søge om, da ordningen åbnede i november måned. Mange flere får muligheden igen de næste to år.

Vi lever i en global verden, og Patent- og Varemærkestyrelsen ønsker at understøtte danske virksomheders eksportmuligheder. Vi har derfor i årets løb haft et stærkt fokus på at udbygge vores gode internationale relationer. Indien er her et vigtigt eksportmarked for danske virksomheder, særligt når det kommer til grønne løsninger. Bl.a. arbejder vi sammen med den indiske IP-myndighed om opbygning af et kvalitetssystem, der gerne skulle sikre en mere effektiv sagsbehandling og forudsigelighed til gavn for danske virksomheder. Desuden arbejder vi på at etablere en PPH-aftale, der kan sikre en hurtigere og mere effektiv behandling af patentansøgninger i Indien og bl.a. understøtte eksport og en grøn transition i Indien.

Patent- og Varemærkestyrelsen har desuden indgået en ny samarbejdsaftale med Kinas IP-myndighed, der bl.a. giver bedre muligheder for at modtage viden om aktuelle ændringer i Kinas IP-lovgivning og praksis, organisere seminarer og workshops om relevante emner m.m.

2022 byder også på andre initiativer, der kræver et stærkt samarbejde. Enhedspatentet ser ud til at være tæt på at blive en realitet. Der er stadig processer, der skal opfyldes, før enhedspatentet for alvor kan træde i kraft, og virksomheder og andre institutioner med en enkelt anmodning kan opnå patentbeskyttelse i op til 24 lande på sigt – EU-landene undtaget Spanien, Polen og Kroatien. Det er glædeligt, at vi om kort tid kan tilbyde en omkostningseffektiv mulighed for patentbeskyttelse og en centraliseret domstolsbehandling på tværs af de deltagende EU-medlemsstater.

EU’s IP Action Plan fra 2020 vil blive udfoldet i nye initiativer herunder en designreform, en introduktion af et beskyttelsessystem for ikke-landbrugsvarer, en større ensretning af supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler m.v., og yderligere initiativer til at understøtte SMV’ers brug af IP. Dette er alt sammen væsentlige initiativer, som vil have vores fokus i 2022 og frem.

De bedste resultater opnås som regel i fællesskab. Derfor er det vores ambition i samarbejde med IP-branchen og andre aktører at gøre 2022 til året, hvor værdien af IP kommer mere på dagsordenen. Flere virksomheder skal tage stilling til rettigheder og beskytte deres forretning og produkter med patenter, varemærker eller designrettigheder. Jeg håber derfor, at 2022 også vil blive et år i samarbejdets tegn, så vi i fællesskab kan hjælpe danske virksomheder til at stå stærkt i den globale konkurrence til gavn for vækst og velfærd.

Godt nytår.