Spidsen af dansk og indisk innovation samlet til konference i New Delhi

Publiceret 10-05-2022

Danmark og Indiens IP-myndigheder har fået lavet en rapport, der blandt andet afdækker, hvor de to lande kan lære af hinanden, når det kommer til kommercialisering af innovation. Den læring er nu omdrejningspunktet for en fælles konference i New Delhi.

Hvad kan Indien og Danmark lære af hinanden, når det kommer til kommercialisering af innovation, og hvad skal der til, for at vi kan skabe de bedste betingelser for innovationen fremover? De spørgsmål danner den overordnede ramme for en stor konference, som afholdes i New Delhi tirsdag den 10. maj 2022 med danske repræsentanter fra blandt andet DTU, Innovationsfonden, SDU, CLEAN - Miljøklyngen Danmark og Teknologisk Institut. 

Det er den første dansk-indiske internationale konference om kommercialisering af innovation og intellektuel ejendomsret, og den skal fungere som en videndelingsplatform hvor nøgleinteressenter, som politiske beslutningstagere, IP-skabere og eksperter samt investorer i fællesskab skal debattere og forestille sig en fremtidig køreplan for et styrket IP-kommercialiserings-økosystem i begge lande.  

Se programmet for konferencen

Læringer og politiske muligheder for Indien og Danmark

Rapporten hedder "IP commercialization in an interconnected world – Lessons and Policy Opportunities for India and Denmark", og dykker blandt andet ned i IP-kommercialiseringens økosystem og i potentialet for IP-styret vækst. Dialog mellem IP-skabere/innovatorer, investorer og politiske beslutningstagere kan siges at være nøglen til at sikre, at rammebetingelserne for kommercialisering af IP er egnede til at fremme innovation og grøn vækst.  
For at understøtte disse dialoger har nøgleinteressenter i begge lande bidraget til rapporten, som både skitserer centrale udfordringer i økosystemet og opstiller forskellige evidensbaserede løsningsmuligheder på dem. 

De områder, der anbefales som rummende særligt store muligheder for at kunne booste IP kommercialiseringen fremover, er blandt andet følgende: 

  • Effektivisering af teknologioverførsel
  • Bedre udnyttelse af IP for SMV'er
  • Forbedret markedsvilkår for kommercialisering af innovation
  • Forbedrede muligheder for at indlevering af IP-ansøgninger 
  • Opskalering af infrastruktur til forbedring af kommercialiseringsparathed
  • Skattemæssige incitamenter til forbedret brancheengagement i IP-skabelse og IP-kommercialisering
  • Forøget pulje af risikovillig kapital til fremme af IP

Hent den samlede rapport her

Lang tradition for samarbejde på IP-området 

Indien og Danmark har gennem flere år haft et tæt samarbejde omkring IP-området og i 2020 indgik vores to lande i et strategisk grønt partnerskab, hvor det, med statsminister Mette Frederiksens ord, er Danmark, der har de teknologiske løsninger, mens Indien har størrelsen, til at vi sammen kan være med til at løse nogle af udfordringerne med den grønne omstilling i verden.  

IPR spiller en væsentlig rolle, når det kommer til at løse klimaudfordringerne, fordi eksporten af de nye klimavenlige teknologier er afhængig af, at IP-systemerne er velfungerende, så udveksling og salg af viden og løsninger kan ske gnidningsfrit og gunstigt for alle parter.  

Læs mere om Patent- og Varemærkestyrelsens internationale projekter