Dialogsøgning - design

Dialogsøgning giver dig et hurtigt og økonomisk beslutningsgrundlag for dit videre arbejde med dit design.

Din tilstedeværelse målretter søgningen

Vores specialist er eksperten i søgninger på de forskellige databaser og du er eksperten i dit design og markedet det skal rettes imod. Din viden er altså essentiel for at få mest ud af processen. Derfor er to dialogsøgninger ikke ens, men skræddersyet til netop din situation. Vil du opnå eneret til dit design? Eller vil du undgå at krænke andres? Det er blot eksempler på spørgsmål, som en dialogsøgning kan hjælpe dig videre med.

Du vil under dialogsøgningen hele tiden blive inddraget og får derfor et godt fundament til at træffe videre beslutninger. Samtalen er skræddersyet til dine behov, så du får god vejledning. 

Introduktion til den europæiske designdatabase

Du bliver introduceret til den europæiske designdatabase. Vi taler med dig om opsætning af søgekriterier og om, hvordan du skal læse søgeresultatet. Så er du bedre rustet til at fortsætte søgningerne på egen hånd.

Merudbytte

Under en dialogsøgning har du også mulighed for at blive klogere på rettighedssystemet, så at du er bedre klædt på til at komme videre med din opgave.

Pris og levering

Søgningen kan foretages hos Patent- og Varemærkestyrelsen eller som onlinemøde. Du kan efter søgningen få printet de fundne dokumenter.

De første 2 timers forberedelse/søgning tilbydes til en fast pris på kr. 3.500 incl. moms. Denne pris dækker også udskrifter af maks. 10 dokumenter. Yderligere tidsforbrug afregnes til en timepris på kr. 1.400 incl. moms. Prisen for yderligere forberedelse og søgning afhænger af vores timeforbrug og varierer derfor ud fra dit behov og undersøgelsens omfang. 

Se salgs- og leveringsbetingelser

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte kundeservice. Vi tager gerne en snak med dig om dine muligheder, og hvordan du kommer videre - evt. med hjælp fra en rådgiver.

Ring til kundeservice på: 4350 8301

Kontakt kundeservice