Ny dansk IP-sektorrådgiver i Indien

Publiceret 09-11-2022

Den nye sektorrådgiver bliver en del af det strategiske samarbejde med IP-myndighederne på det indiske eksportmarked.

Ny sektorrådgiver_Louise Boisen

 

Der er et stort uudnyttet vækstpotentiale for dansk eksport til Indien. For at kunne udnytte det potentiale, stiller det store krav til bl.a. rammevilkårene i Indien for danske virksomheder. Derfor har der i en længere årrække været et stærkt strategisk samarbejde mellem de to landes IP-myndigheder for at forbedre vilkårene for eksport, investeringer og innovation. 

Som led i det strategiske IP-samarbejde har der i nogle år været ansat en dansk sektorrådgiver på ambassaden i New Delhi, som tovholder for det tætte samarbejde mellem de to IP-myndigheder. Rollen besættes nu med et nyt ansigt, nemlig Louise Boisen, der kommer fra en stilling hos Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor hun har arbejdet otte år i patentafdelingen. Her var Louise involveret i de internationale projekter, særligt det strategiske sektorsamarbejde med Indien. Hendes store erfaring med både rettighedsområdet og med sektorarbejdet i Indien, tager hun nu med sig ind i hendes nye rolle på ambassaden i Indien. 

”Jeg glæder mig til at være med til at styrke samarbejde mellem vores to lande på det vigtige IP-område. Især arbejdet med kvalitetsstyring, der forbedrer kvaliteten, effektiviteten og konsistensen i det system, som møder de danske virksomheder, når de vil ind på det indiske marked, er noget vi ved, der er meget efterspurgt. Så det er nogle vigtige processer, jeg glæder mig til at være med til at drive,” siger Louise Boisen.

Når danske virksomheder eksporterer deres teknologi til Indien, er det afgørende, at det foregår på en måde, så deres viden og teknologi ikke kopieres. Det er vigtigt for virksomhederne at vide, hvilke spilleregler de skal følge for bedst muligt at beskytte deres teknologier. Ifølge Louise Boisen er arbejdet med at sikre en ensartet kvalitetsstyring af sagsbehandlingsprocesserne på IP-området derfor et af de mest centrale områder i det strategiske samarbejde.
 
Patent- og Varemærkestyrelsen har været ISO-certificeret på sagsbehandlingsprocesserne i 10 år, og samarbejdet skulle gerne hjælpe inderne til også at blive det. Desuden vil samarbejdet mellem Danmark og Indien fremadrettet også fokusere mere på IP-kommercialisering og IP-håndhævelse. 

Fakta: Det strategiske sektorsamarbejde    

  •  Myndighedssamarbejdet mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og de indiske myndigheder finansieres af DANIDA midler fra Udenrigsministeriets sektorstøtteprogram. Projektet er integreret i det ”grønne strategiske partnerskab” mellem Danmark og Indien, som lanceredes i 2020.      
  • Formålet med det strategiske samarbejde har været at styrke beskyttelsen og håndhævelsen af immaterielle rettigheder og forbedre rammevilkårene for investeringer og innovation.    
  • Igennem samarbejdet deler Patent- og Varemærkestyrelsen danske erfaringer og bidrager til kapacitetsopbygning hos IP-myndighederne og andre relevante IP-aktører.    
  • For danske virksomheder med interesse i Indien betyder samarbejdet, at de kan se frem til en målrettet indsats for styrkelse af rammebetingelserne på IP-området.   
  • En vigtig del af IP-samarbejdet mellem Indien og Danmark er at sikre og højne kvalitetsstyring af sagsbehandlingsprocesserne for henholdsvis patenter og varemærker.  

Læs mere om Patent- og Varemærkestyrelsens internationale projekter