Freedom to Operate-søgning

Inden for et givent teknisk område kan andres patenter let komme i vejen for din videre produktudvikling. Med en Freedom to Operate-søgning får du et billede af, hvilke patenter og patentansøgninger, der allerede findes indenfor dit tekniske område.

Bliv klogere på dit råderum

Der findes patenter inden for alle tekniske områder. Når din virksomhed skal udvikle nye produkter eller videreudvikle eksisterende produkter, er det derfor nyttigt at vide, hvad der allerede er registreret på dit teknikområde, så du kan få et billede at dit råderum.

En Freedom to Operate-søgning er særligt rettet mod virksomheder, der er i et produktudviklingsforløb og giver dig et billede af, hvor der allerede findes rettigheder og dermed også, hvor der ikke findes rettigheder. Uanset om du vælger at rette din udvikling mod et område med høj eller lav patentaktivitet, kan du på den måde få en indikation af, om du risikerer at krænke andres rettigheder. Søgningen kan derfor indgå som et element i det videre arbejde med at kortlægge dine muligheder.

Få overblik

Vi foretager en Freedom to Operate-søgning ved at søge i en lang række internationale patentdatabaser, og vores søgning kan i høj grad tilrettelægges efter dine ønsker.

Du modtager derefter en rapport, der indeholder en ordnet oversigt over de dokumenter, der kan være relevante for din vurdering af dit råderum.

Resultaterne er opdelt efter, hvor relevante de udvalgte dokumenter er, og er ledsaget af en forklaring på, hvorfor de forskellige resultater netop er relevante for dig. Derudover forklarer vi, hvordan vi har fundet frem til resultaterne, og - hvis du ønsker det - kan vi også uddybe vores søgeprocedure og beskrive de databaser, vi har brugt.

En Freedom to Operate-søgning kan du bruge i dit arbejde med at afklare dine handlemuligheder. Det kan fx. være relevant i forbindelse med beslutninger om finansiering og investeringer i nye udviklingsområder. Og så kan resultaterne måske også i sig selv give inspiration til videreudvikling inden for området.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke undersøger, om de citerede dokumenter omfatter gældende rettigheder. Hvis du ønsker at få klarhed over dokumenternes status og deres geografiske dækning, kan vi efterfølgende undersøge det for dig som en tillægsydelse til brug for din endelige vurdering af dine muligheder.

Pris og levering

Prisen for Freedom to Operate-søgning afhænger af vores timeforbrug og varierer efter dit behov og søgningens omfang. Leveringstiden vil normalt være 2-3 uger. Inden vi begynder, giver vi dig et tilbud, hvor pris og forventet leveringstid fremgår.

Se timepriser

Se salgs- og leveringsbetingelser

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte kundeservice. Vi tager gerne en snak med dig om dine muligheder, og hvordan du kommer videre - evt. med hjælp fra en rådgiver.

Ring til kundeservice på: 4350 8301

Kontakt kundeservice