Serviceydelser for patent og brugsmodel

Nyheds-søgning

Er du i tvivl, om din opfindelse er ny? Eller hvor forskellig den er fra den teknik, der allerede findes? Med en Nyhed-søgning får du hurtigt svar på, hvad der allerede findes af opfindelser, der ligner din. På den måde kan du bedre vurdere, om du skal gå videre med den og eventuelt søge patent på den.

Læs mere om Nyheds-søgning

Dialogsøgning - patent

Søg sammen med en ekspert. Dialogsøgning skaber mulighed for, at du i samarbejde med en af vores søgeeksperter kan være med til at finde relevante patenter og anden litteratur.

Læs mere om Dialogsøgning

Freedom to Operate-søgning

Hvilke ideer er allerede beskyttet inden for dit område? Inden for et givet teknisk område kan andres patenter let komme i vejen for din videre produktudvikling. Med en Freedom to Operate-søgning får du et input til arbejdet med at afdække, hvilke patenter og patentansøgninger, der allerede findes indenfor dit tekniske område. Søgningen kan bruges i dit videre arbejde med at kortlægge dine muligheder.

Læs mere om Freedom to Operate-søgning

Krænkelses-søgning

Inden du lancerer et nyt produkt, er det nyttigt at vide, om du kan fremstille og sælge det uden at krænke andres rettigheder. En Krænkelses-søgning kan bruges som en indikator på, hvorvidt det er tilfældet. Hvis søgningen viser, at der allerede findes andre rettigheder, har du bedre mulighed for at foretage en risikovurdering og på den måde sikre dig mod unødige omkostninger til produktion og eventuelle fremtidige retssager.

Læs mere om Krænkelses-søgning

Gyldigheds-søgning

Har du mistanke om, at der kan sås tvivl om gyldigheden af et eksisterende udenlandsk patent, eller at en udenlandsk patentansøgning ikke bør lede til patent? En gyldigheds-søgning finder dokumenter, der kan bruges til at anfægte gyldigheden af et patent eller en ansøgning. Vi kan også undersøge brugsmodellers gyldighed.

Læs mere om Gyldigheds-søgning