Gyldigheds-søgning

Har du mistanke om, at der kan sås tvivl om gyldigheden af et eksisterende udenlandsk patent, eller at en udenlandsk patentansøgning ikke bør lede til patent? En Gyldigheds-søgning finder dokumenter, der kan bruges til at anfægte gyldigheden af et patent eller en ansøgning. Vi kan også undersøge brugsmodellers gyldighed.

Holder konkurrentens patent?

Gyldigheds-søgning er nyttig, hvis du vil finde ud af, om der findes materiale, du kan bruge i en sag mod din konkurrent. Det kan være en sag om indsigelse eller ugyldiggørelse af din konkurrents patent eller brugsmodelregistrering. Resultatet af vores søgning kan du bruge som et input til at lægge din strategi.

Vi gennemfører altid undersøgelsen med udgangspunkt i det pågældende patent (eller brugsmodel). Men søgningen kan også være endnu mere specifik, og fokusere på enkelte aspekter af patentet, for eksempel specifikke krav.

Du kan også bruge en Gyldigheds-søgning, hvis du frygter at andre vil anfægte gyldigheden af din egen registrering. Resultaterne af søgningen kan indgå i grundlaget for din strategi i forhold til eventuelle sager.

Bygger videre på eksisterende nyheds-søgning

Gyldigheds-søgning bygger videre på den nyheds-søgning, der allerede findes, når der er tale om et patent eller en brugsmodel. Derfor sørger vi for at søge i andre databaser og på nye måder i forhold til den oprindelige søgning.

I den rapport, du får, beskriver vi hvor og hvordan, vi har søgt. Materialet, vi finder, sorterer vi efter relevans, citerer sammendrag, relevante tekstpassager og figurer, så du let kan forstå, hvorfor vi har taget det med.

Bemærk, at vi ikke laver en Gyldigheds-søgning på patenter eller brugsmodelregistreringer, vi selv har udstedt eller behandler. Det samme gælder for rettigheder, der har prioritet fra danske ansøgninger, vi har behandlet.

Pris og levering

Prisen for en søgning afhænger af vores timeforbrug og varierer derfor ud fra dit behov og søgningens omfang. Leveringstiden vil normalt være 2-3 uger.

Inden vi begynder søgningen, giver vi dig et tilbud på opgaven, som indeholder en pris og en forventet leveringstid.

Se timepriser

Se salgs- og leveringsbetingelser

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte kundeservice. Vi tager gerne en snak med dig om dine muligheder, og hvordan du kommer videre - evt. med hjælp fra en rådgiver.

Ring til kundeservice på: 4350 8301

Kontakt kundeservice