Kom godt i gang med grøn innovation

Vil du eller din virksomhed bidrage til den grønne omstilling og bringe grønne løsninger eller produkter ud på eksportmarkeder, er der her en række muligheder, du muligvis kan drage fordel af.

Innovation som en nødvendighed

Innovation er ikke alene nødvendig for at skabe vækst og arbejdspladser, det er også nødvendigt for at komme klimatruslen til livs. Eksportpotentialet for grønne løsninger er stort, og skal vi lykkes med den grønne omstilling, er der behov for at tænke i nye løsninger, så virksomhedernes og forbrugernes klima- og miljøaftryk reduceres.

Økonomisk støtte til små virksomheder

Patent voucher

Det er vigtigt at eje retten til det, du gerne vil sælge. Med patentvoucherordningen kan du søge økonomisk støtte til omkostninger relateret til en patentansøgning. Det kan være til selve patentansøgningen, en freedom-to-operate-analyse eller en nyhedsundersøgelse. Du kan søge om at få dækket 75 pct. af omkostningerne og maksimalt få 75.000 kr. i tilskud pr. år.

Læs om patent voucher

 

Få en hurtigere patentbehandling:

Fast track

Med en fast track patentordning kan virksomheder nedsætte perioden med juridisk usikkerhed, og det kan have stor betydning i arbejdet med at tiltrække investorer. Fast track ordningen giver virksomheder mulighed for at få udstedt et patent på 6-10 måneder, hvilket er mere end en halvering af den gennemsnitlige udstedelsestid for danske patenter.

Fast track

 

Hent inspiration

Eksisterende grønne teknologier

For at hente inspiration til udvikling af grønne teknologier, kan du undersøge det eksisterende patentlandskab, fx ved at søge i de såkaldte patentklasser Y02 og Y04. De omfatter patenterede teknologier, der lidt forenklet kan omtales som afbødning af klimaændringer. Det kan være teknologier til opsamling og lagring af drivhusgasser eller afbødning af klimaændringer i forbindelse med bygninger og transport samt "Smart Grids"-teknologier, såsom elektriske og hybride køretøjer.

Læs mere her

Markedspladsen for grøn teknologi:

WIPO Green

Vil du udvide produktporteføljen eller starte et nyt grønt eksporteventyr op, kan du med fordel se nærmere på WIPO Green. Det er en global og interaktiv markedsplads, der fremmer innovation og spredning af grønne teknologier ved at forbinde teknologi- og serviceudbydere med dem, der søger innovative løsninger. Du kan uden omkostninger få adgang til en unik database over grønne teknologier og forretningsmuligheder fra hele verden.

Læs mere her

 

Bliv inspireret

FN's 17 verdensmål

Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til bl.a. at sikre anstændige jobs, klimainitiativer og mere bæredygtig økonomisk vækst. Ved at sætte dig ind i verdensmålene, kan du få inspiration til hvilke kommercielle løsninger, der er behov for at innovere eller skalere.

Læs om verdensmålene

 

Søger du individuel vejledning?

Få hjælp af vores partnere

Patent- og Varemærkestyrelsen samarbejder med Erhvervshusene, der både laver IP-tjek og hjælper virksomheder med at arbejde forretningsdrevet med den grønne omstilling.

Kontakt vores kundeservice for at blive klogere på, om samarbejdet kan komme din virksomhed til gode.

Kundeservice

 

Ung iværksætter vil reducere byggebranchens CO2-aftryk

Med grønne ambitioner stiftede Jesper Sørensen virksomheden REXCON System, der vil revolutionere måden, vi tænker byggeri på. At beskytte virksomheden med IP-rettigheder, har været afgørende for målet om at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Læs historien om REXCON