Aftale om overdragelse til eje

Hvad er en aftale om overdragelse til eje? 

Når man overdrager et patent til eje, overdrager sælger samtlige rettigheder til opfindelsen til køber. Det kan fx være retten til at træffe beslutning om patentet skal opgives eller om det senere skal overdrages videre til en ny ejer.

Ved overdragelse til eje får køber altså eneret til at udnytte og disponere over opfindelsen med tilhørende dokumentation, hvilket blandt andet omfatter retten til at producere, bruge, markedsføre og sælge opfindelsen eller produkter, hvori opfindelsen udnyttes.

Hent aftale om overdragelse til eje

 

Hvis du har brug for viden om de enkelte punkter i standardkontrakten, og hvordan du udfylder den, kan du få hjælp via denne vejledning.

Denne aftale om overdragelse til eje er udviklet af Kammeradvokaten og er senest blevet opdateret august 2023.