Ikke-eksklusiv licensaftale

Hvad er en ikke-eksklusiv licensaftale?

En ikke-eksklusiv licensaftale er en aftale mellem to parter, hvor du som indehaver af en IP-rettighed giver en anden virksomhed eller person tilladelse til at udnytte din rettighed mod betaling. Når man indgår en licensaftale, er der tale om en overdragelse til brug og ikke til eje, ligesom licenstager kun får retten til at råde over rettigheden på den måde, som I aftaler.

At aftalen er ikke-eksklusiv betyder, at licenstageren får tilladelse til at benytte opfindelsen, men ikke får en eneret. Det vil altså sige, at licensgiveren stadig selv kan udnytte rettigheden og kan give licens til andre.

Hent ikke-eksklusiv licensaftale

Hvis du har brug for viden om de enkelte punkter i standardkontrakten, og hvordan du udfylder den, kan du få hjælp via denne vejledning.
 
Valget mellem en eksklusiv eller ikke-eksklusiv licensaftale afhænger af, om samarbejdet skal være begrænset til en enkelt partner eller om flere skal kunne få adgang til IP-rettigheden. Hvis du ønsker at indgå en eksklusiv licensaftale, kan du finde den her.
 
Denne ikke-eksklusive licensaftale er udviklet af Kammeradvokaten og er senest blevet opdateret december 2022.