Ansvarsfraskrivelse - standardkontrakter

Standardkontrakterne er udviklet af Kammeradvokaten. Bemærk, at kontrakterne ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

Du kan anvende standardkontrakterne på flere måder, f.eks.:

  • Som forhandlingsgrundlag
  • Som inspiration til udarbejdelse af egen kontrakt
  • Som tjekliste, hvis den anden part fremsætter første udkast til kontrakt

Standardkontrakterne er udviklet med det formål, at det skal være lettere for dig at indgå en aftale om handel med patenter og brugsmodeller og udviklings- og innovationssamarbejder. Ved at anvende standardkontrakterne kan du lettere danne dig et overblik over, hvad der bør stå i en aftale samt have et udkast at støtte dig til i det videre arbejde med at forhandle en aftale på plads.

Det er vigtigt at bemærke, at en aftale altid skal tilpasses den konkrete situation og ikke kan erstatte professionel rådgivning. Du opfordres derfor i alle tilfælde til at undersøge, om professionel rådgivning er nødvendig.

Anvendelsen af standardkontrakterne sker på eget initiativ og skaber i intet tilfælde et retsforhold mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og brugeren.

Patent- og Varemærkestyrelsen påtager sig intet ansvar for evt. fejl og mangler.

Standardkontrakterne opdateres løbende af Patent- og Varemærkestyrelsen. Seneste dato for opdatering fremgår af de enkelte sider. Regler og praksis på området kan skifte hurtigt, og der kan opstå perioder, hvor indholdet i standardkontrakterne ikke er fuldt opdateret.